W piątek, 24 listopada, w 85 miejscowościach w Polsce odbędą się manifestacje w obronie sądów pod hasłem "Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska". Pod apelem podpisało się 28 ruchów i organizacji pozarządowych. Zapytaliśmy, dlaczego protestują

Aktualną listę demonstracji w obronie sądów można zobaczyć na stronie „Gazety Wyborczej” tutaj. Uwaga: nie we wszystkich miejscowościach manifestacja rozpocznie się o godz. 19.

Niezwykłe jest, że pod protestem podpisało się tak wiele organizacji. I to tak różnych. Zapytaliśmy przedstawicieli i przedstawicielki kilku organizacji, które włączyły się w protest. Dlaczego razem? I czy jest sens?

Weronika Paszewska, Akcja Demokracja: „Wiemy, że te protesty w lipcu to była ważna rzecz dla ludzi. A teraz protestujemy, bo nic się nie zmieniło, nadal jest zagrożenie. Będziemy protestować w obronie swoich praw – pod Pałacem Prezydenckim, bo prezydent jest elementem całego układu, na który mamy wpływ. Będziemy apelować o zawetowanie tych ustaw, bo są tak samo szkodliwe, jak te w lipcu.

Wiadomo, że to nie pierwszy i nie ostatni protest. Będziemy protestować do skutku. Nie chodzi tu o poszczególnych sędziów, nie dla nich wychodzimy na ulicę. Chodzi o nas, o nasze prawa. Nie jest łatwo, bo listopad to nie lipiec. Ale już włączyło się ponad 70 miejscowości. Często jest tak, że wystarczy informacja w lokalnej prasie, czy wydarzenie na facebooku – i przyjdzie kilka osób. A następnego dnia 200. Tak było w lipcu”.

Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: „Idę na demonstracje, bo to ostatni dzwonek i ostatni moment, kiedy można pokazać sprzeciw obywatelski. Sprzeciw wobec nietransparentnych prac nad tymi ważnymi dla życia społecznego ustawami, sprzeciw wobec naruszania podstawowych zasad ustrojowych mojego kraju, sprzeciw wobec pogardy dla konstytucji i suwerena, który tę Konstytucję zaakceptował w referendum 20 lat temu.

Niezawisłe sądy są także niezbędne klientom organizacji dla której pracuję. Nie chcę, żeby sędziowie bali się orzekać w sprawach o dyskryminację tylko dlatego, że władzy, tej czy innej, nie podoba się przedmiot postępowania”.

Krystyna Zdziechowska, Obywatele RP, uczestniczka blokady Marszu Niepodległości 11 listopada 2017: „Faktycznie organizacji jest dużo, idziemy razem, i to jest coś nowego, OSA, Zieloni, KIK, KOD, prawnicy, kilka fundacji… Tylko jak na razie to się nie przekłada na frekwencję. Ludzie ekscytują się zatrzymaniem Dody, kandydaturą Trzaskowskiego, nie wiem czym jeszcze. Ja to już prawie wymyślam znajomym na FB… Mówiąc poważniej, to trzeba edukować, tłumaczyć, że teraz właśnie decyduje się to, o co walczyliśmy w lipcu. I że trzeba bronić nie tylko Konstytucji, ale także własnych interesów. Bo jak pójdziesz do sądu w jakiejś sprawie majątkowej albo gdy pracodawca cię skrzywdzi, to chcesz, żeby sędziowie byli niezależni, prawda?”

Jakub Kiersnowski, sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej: „Jesteśmy odpowiedzialni za obywatelskie i patriotyczne wychowanie młodzieży, mamy to zapisane w statucie. Postawa obywatelska to m.in przestrzeganie konstytucji. Nieprzestrzeganie jej to brak szacunku do państwa. Konstytucja powinna być tak samo szanowana jak hymn, flaga i godło. Nie bez powodu parlamentarzyści ślubują jej przestrzeganie, a prezydent na nią przysięga.

Nie występujemy przeciwko reformom jako takim. Reformy z zasady są potrzebne, bo celem każdej powinna być poprawa stanu zastanego. Zmiany te jednym mogą się podobać, a innym nie. Sprzeciwiamy się sposobowi wprowadzania tak ważnych zmian, bez szerokich konsultacji i wprowadzaniu zmian, które w sposób bezsprzeczny łamią konstytucję.

Protestujemy w imieniu wszystkich – niezależność władzy sądowniczej i niezawisłość sędziów jest tak samo ważna, dla wszystkich obywateli. Tak dla tych o poglądach prawicowych, centrowych i lewicowych.

Z częścią organizacji, z którymi występujemy, pewnie się różnimy jeżeli chodzi o inne tematy, ale łączy nas szacunek do konstytucji. W pewnym sensie jest to zatem wystąpienie polityczne, ale tylko w sensie rozumienia polityki jako dbałości o dobro wspólne.

Chodzi o obronę fundamentu – czegoś przecież jako społeczeństwo musimy się trzymać, jakiejś wspólnej umowy. To ważne też ze względu na osoby słabsze, dla których taki fundament jak konstytucja stanowi ostatnią »deskę ratunku« przed silniejszym czyli np. przed całą »machiną« biurokracji państwowej”.

 • Lista organizacji w porozumieniu #WolneSadyWolneWyboryWolnaPolska

  #WolneSądy
  Akcja Demokracja
  Amnesty International Polska
  ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
  Fundacja „Autonomia”
  Fundacja Batorego
  Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
  Fundacja im. Bronisława Geremka
  Fundacja INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
  Fundacja Otwarty Dialog
  Fundacja „Panoptykon”
  Fundacja Zielony Instytut
  Greenpeace Polska
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Instytut Prawa i Społeczeństwa
  Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa
  Komitet Obrony Demokracji
  Kultura Niepodległa
  „Łańcuch Świateł” Poznań
  Obywatele RP
  „Odnowa”
  Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
  Projekt:Polska
  „Stocznia”
  Stowarzyszenie im. profesora Zbigniewa Hołdy
  Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia”
  Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
  „Strajk Kobiet”

Wspólnie wzywają parlamentarzystów i prezydenta do:

 • wstrzymania prac w parlamencie nad projektami ustaw o SN i KRS,
 • a w razie ich uchwalenia – do zawetowania ustaw przez prezydenta
 • oraz ogłoszenia otwartych konsultacji nad reformą sądownictwa.

Koalicja organizacji apeluje o dołączenie do protestu w imię tych postulatów, które odbędą się w piątek 24 listopada o godz. 19 przed Pałacem Prezydenckim oraz przed sądami w całej Polsce.

Dodatkowo Klub Inteligencji Katolickiej wysłał list do każdego posła i każdej posłanki RP, w którym przypomina, że podczas ślubowania poselskiego parlamentarzyści obiecywali przestrzegać konstytucji.

 • Zobacz list KIK do posłów i posłanek RP

  Warszawa, 22 listopada 2017 r.

  „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie

  wykonywać obowiązki wobec Narodu,

  strzec suwerenności i interesów Państwa,

  czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny

  i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji

  i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

  Tekst ślubowania poselskiego, art. 104 ust. 2 Konstytucji RP

  Szanowny Panie Pośle!

  Jako obywatele zwracamy się do Pana, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciela Narodu, i apelujemy o dochowanie wierności ślubowaniu poselskiemu oraz o zachowanie suwerennej i godnej postawy w czasie debaty i ewentualnych głosowań nad projektami ustaw, których skutkiem byłaby pozakonstytucyjna, trwała zmiana ustroju Państwa.

  Wszelkie dostępne publicznie dokumenty i informacje dotyczące projektowanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa wskazują na dążenie władzy ustawodawczej i wykonawczej do przejęcia kontroli nad władzą sądowniczą w Polsce. Dążenie takie jest niezgodne z zasadą podziału i równowagi władz, zawartą w art. 10 naszej Konstytucji, oraz z zasadą niezależności i odrębności władzy sądowniczej od innych władz, wyrażoną przez art. 173 Konstytucji.

  Oczekujemy od Pana poszanowania powyższych zasad, stanowiących fundament demokratycznego państwa prawa, jednoznacznie zapisanych w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której ślubował Pan przestrzegać.

  Z należnymi wyrazami szacunku,

  Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie


Podchodzimy najbliżej barierek. Dla Was.
Wesprzyj OKO, byśmy mogli działać dalej.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Masz cynk?