Wierzący muszą tolerować negowanie i krytykowanie przez innych ich praktyk i przekonań religijnych
20190507-co-obraza
il. OKO.press, fot. Wikipedia

Wierzący muszą tolerować negowanie i krytykowanie przez innych ich praktyk i przekonań religijnych