0:000:00

0:00

Bywają różne przypadłości. Homoseksualizm to pewna niepełnosprawność. To pewna dysfunkcja.
Fałsz i bzdura. Aż trudno to komentować.
#RZECZoPOLITYCE,17 czerwca 2016
Wypowiedź Roberta Winnickiego, prezesa Ruchu Narodowego i ex-posła Kukiz'15 pokazuje, że nie rozumie on podstawowych pojęć. OKO z myślą o pośle przypomina, czym są: niepełnosprawność, orientacja seksualna, dyskryminacja.

Według Światowej Organizacji Zdrowia: „osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej”.

Homoseksualizm jeszcze w XX wieku był wymieniany jako choroba w spisach medycznych. Nigdy natomiast nie był kwalifikowany jako forma niepełnosprawności.

Homoseksualizm to jedna z trzech orientacji seksualnych – homo, hetero, bi; czasem podaje się jeszcze czwartą – aseksualizm. Tak jest klasyfikowany w najważniejszych rejestrach medycznych. Nie jest również chorobą. Został wykreślony z listy chorób psychicznych w spisie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 1973 r., a

w 1990 r. Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Co prawda są ośrodki i terapeuci, którzy wciąż próbują “leczyć" z homoseksualizmu, ale na początku lat '90 amerykański Komitet Nadużyć w Psychiatrii opublikował oświadczenie, w którym określa tzw. terapię konwersyjną jako nieetyczne nadużycie. W lutym 1993 r. ten sam komitet ogłosił, iż leczenie homoseksualizmu jest pogwałceniem etyki lekarskiej.

W badaniach homofobii Polska jest na szarym europejskim końcu: za nami są tylko Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria i Rumunia oraz Białoruś, Ukraina i Rosja. W polskim prawie brakuje m.in. zapisów o homofobicznych przestępstwach z nienawiści. Według ostatniego raportu przygotowanego przez organizację ILGA Europe Polska znajduje się na przedostatnim, 27. miejscu w rankingu poziomu równouprawnienia osób LGBT w Unii Europejskiej. W 2014 i 2015 Polska była jeszcze 24. miejscu.

Polska należy również do grupy nielicznych państw europejskich, które – wraz z krajami Europy Wschodniej, Azji i Afryki – odmawiają homoseksualistom prawa choćby do zawierania związków partnerskich.

W XXI w. kilkadziesiąt krajów świata zalegalizowało małżeństwa homoseksualne, m.in. USA, Kanada, Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Meksyk, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, cała Skandynawia, Holandia, Belgia, Australia i RPA.

W niektórych państwach homoseksualiści są karani więzieniem – m.in. w Kenii, Tanzanii, Turkmenistanie. W innych – Arabii Saudyjskiej, Iranie, Afganistanie - homoseksualistom grozi kara śmierci.

;

Komentarze