Wirusem w uchodźców. Przejście graniczne zamknięte, deportacje trwają
brześć29
Fot. Agata Kubis

Wirusem w uchodźców. Przejście graniczne zamknięte, ale deportacje trwają