0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Agencja GazetaENCJA GAZETAAgencja GazetaENCJA ...

"Decyzja ZNP o zawieszeniu strajku jest dla nas rozczarowująca" - mówi OKO.press Adam Hornung z Warszawskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego.

„Przede wszystkim dlatego, że wciąż jest energia do strajkowania. Jesteśmy też zasmuceni tym, że prezes Sławomir Broniarz nie wspomniał o demokratycznym fenomenie, który narodził się w trakcie strajku, czyli o ogólnopolskich Międzyszkolnych Komitetach Strajkowych. Oczywiście, mamy pełną świadomość, że gdyby strajk nie został zakończony w najbliższym czasie, to wygasłby sam - głównie ze względów ekonomicznych, a w takiej atmosferze trudniej wracać do pracy” - mówi Hornung.

Przeczytaj także:

Anton Ambroziak, OKO.press: Poznański Międzyszkolny Komitet Strajkowy ogłosił, że nie zamierza zawieszać akcji strajkowej. Z formalnego punktu widzenia, jeśli organizatorem strajku w szkole było ZNP, to zostanie on przerwany o 06:00 rano w sobotę 27 kwietnia. Czy to oznacza, że Komitety planują inną akcję protestacyjną?

Adam Hornung: Takie głosy wynikają z olbrzymich emocji.

Jeśli ktoś mówi, że nadal chce strajkować, to pewnie dyktuje mu to serce.

W Warszawskim Międzyszkolnym Komitecie Strajkowym pojawił się postulat, by wdrożyć „plan B” na strajk. Nie chodzi nam tu o powtórne wchodzenie w spór zbiorowy, ale robienie tego, co według TVP należy do obowiązków nauczyciela, czyli realizowanie 18-godzinnego czasu pracy pod tablicą.

W ten sposób nie przygotowywalibyśmy zajęć, nie sprawdzali kartkówek, nie uczyli się z uczniami do konkursów przedmiotowych i olimpiad, nie wyjeżdżali na wycieczki, nie komunikowali się z rodzicami i uczniami poza godzinami pracy w szkole.

Takie pomysły dziś trzeba traktować jako głosy rozpaczy. Wracając do pracy musimy być w 100 proc. dyspozycyjni dla uczniów i rodziców.

Czyli strajk się zawiesza, a do akcji protestacyjnej wrócicie - zgodnie z apelem ZNP - we wrześniu?

Chciałbym panu Broniarzowi zadać pytanie, co to znaczy, że zawieszamy strajk? Z naszej wiedzy wynika, że jeśli nie oddelegujemy osób, które podtrzymują strajk np. w formie rotacyjnej, jeśli rozwiążemy komitet strajkowy, to z formalnego punktu widzenia my ten strajk po prostu kończymy.

A to oznacza, że w wakacje po raz kolejny będziemy musieli przejść zawiłe procedury wejścia w spór zbiorowy. Czy uda się wskrzesić strajk? Trudno dziś ocenić.

Jutro spotkam się z nauczycielami i nauczycielkami z mojej szkoły. Wiem, że rozgoryczenie wynikające z niespełnienia naszych postulatów jest ogromne. Ogromne jest też zmęczenie, bo mimo nieprowadzenia zajęć, strajk był czasem wytężonej pracy. Teraz musimy złapać powietrze, zebrać myśli i zobaczymy, co dalej.

Ale mimo rozgoryczenia i zawodu coś chyba jednak się udało. Takiej debaty o roli nauczyciela i szeroko kształcie edukacji w Polsce nie było od lat.

Oczywiście, dla nas kluczowe jest to, że udało się pokazać, że mamy głos. Ten głos nauczycieli, który przez lata w trakcie kolejnych reform i przewrotów w oświacie nigdy nie był brany pod uwagę.

Wydarzeniem bez precedensu jest też powołanie lokalnych komitetów strajkowych. I one wcale nie muszą się rozwiązywać. Tę oddolną siłę można wykorzystać w debacie nad przyszłością edukacji, ale w debacie przemyślanej, a nie na spędzie na Stadionie Narodowym [red. - okrągły stół edukacyjny Morawieckiego].

Jako WMKS spotykamy się już 13 maja. Chcemy zaprosić też szkoły podstawowe i przedszkola, by wspólnie porozmawiać o dalszych krokach.

Jak wyobrażacie sobie powrót do uczniów, do zajęć?

Pewnie zwołamy uczniów w dużej sali i spróbujemy z nimi porozmawiać o tym, co się działo przez ostatnie trzy tygodnie. Część z nich jest w szoku, że tak długo nie miała zajęć.

Poniżej oświadczenie WMKS w sprawie decyzji ZNP o zawieszeniu strajku do września

„Ubolewamy nad zawieszeniem strajku. Rząd nie zrealizował ani jednego naszego postulatu. Jesteśmy mocno rozgoryczeni i rozczarowani. Od stycznia rząd nic nie zrobił w celu rozwiązania konfliktu z nauczycielami i pracownikami oświaty. Jednocześnie zmieniał prawo, dewastując polską edukację oraz niszcząc prestiż zawodu nauczyciela.

Skutek aroganckiej postawy rządu to:

 • ponad 2 miliony niezrealizowanych godzin lekcyjnych,
 • kilka milionów uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego
 • zniszczenie wizerunku nauczyciela
 • antagonizowanie społeczeństwa
 • postawienie dyrektorów w moralnie dwuznacznej sytuacji
 • porównanie strajkujących nauczycieli do Wehrmachtu
 • lekcja, że interesy partyjne są ważniejsze od dobra społecznego

Strajk dla nas to:

 • wielkie poparcie społeczne
 • niespotykana dotąd w kraju integracja środowiska zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty.
 • powstanie inicjatyw oddolnych w postaci MKS-ów oraz innych podobnych struktur.
 • przekształcenie strajku w debatę o kształcie i przyszłości polskiej edukacji
 • uświadomienie społeczeństwu, na czym polegają codzienne obowiązki pracowników szkoły.

Mamy świadomość, że po tym strajku polska szkoła nie będzie już taka sama. Nasz protest trwa. Rola struktur, które powstały spontanicznie i oddolnie, jeszcze się nie skończyła.

Warszawski Międzyszkolny Komitet Strajkowy”

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze