"Przemoc domowa nigdy nie może być identyfikowana jako prywatna sprawa rodziny, typowa dla związków kłótnia, rozgrywka rozwodowa, czy też "wołanie człowieka o miłość'", pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie radnego Rafała Piaseckiego, który znęcał się nad swoją żoną

„Przemoc wobec kobiet jako forma łamania praw człowieka to szerokie zjawisko, które przybiera różne formy i ma różnorodne przejawy.

Przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna czy seksualna, w tym przemoc w rodzinie, to codzienność wielu kobiet w Polsce, znajdująca odzwierciedlenie także w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przemoc ta ma charakter strukturalny i stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, który prowadzi do dyskryminacji kobiet, a także uniemożliwia pełen ich rozwój” – pisze Adam Bodnar w specjalnym oświadczeniu o przemocy domowej. Przypomina, że państwo powinno przede wszystkim zapobiegać przemocy w rodzinie. Jeśli jednak do przemocy dojdzie, państwo ma chronić ofiary – zapewnić im bezpieczeństwo i pomoc. A sprawców ścigać i ukarać.

RPO przypomina o dwóch aktach prawnych, które określają działania państwa w sytuacji przemocy domowej. Są to:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 roku.

Konwencję stambulską, podpisaną przez Polskę w 2015 roku rząd PiS chciał wypowiedzieć. Ostatecznie jednak plany te porzucono.

Bodnar przywołuje statystyki na temat przemocy: „Według danych Agencji Praw Podstawowych UE z 2014 roku  jedna na trzy kobiety doświadczyła napaści fizycznej lub napaści na tle seksualnym od czasu ukończenia 15. roku życia. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wskazuje, że liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie w 2015 roku wynosiła 207.385. Natomiast z danych dostępnych za 2016 rok wynika, że sama tylko Policja wypełniła 73,5 tys. formularzy „Niebieska Karta”, które mają pomóc w zwalczaniu tego zjawiska, a przecież uprawnione są do tego również inne instytucje. Należy też pamiętać, że wiele przypadków przemocy nie jest w ogóle zgłaszanych”.

Prawie 90 proc. ofiar przemocy w rodzinie to kobiety.

RPO przypomina o swoim sprzeciwie wobec odcinania finansowania z budżetu państwa ośrodków wspierających kobiety – ofiary przemocy. Rząd PiS nie przyznał dotacji Centrum Praw Kobiet i infolinii „Niebieska Linia”.

20 kwietnia (2017) wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki, poinformował na Twitterze:Radny dba o katolickie wychowanie

O Piaseckim pisaliśmy już w styczniu 2017 roku, gdy radny, jeszcze wówczas w PiS, na swoim profilu na FB skomentował spotkanie czytelników z Robertem Biedroniem w Bydgoszczy, gdzie prezydent Słupska promował swoją książkę. W skandalicznym i obraźliwym wpisie radny zastrzegał, że tylko związek kobiety i mężczyzny realizuje „przymierze miłości”.

Czy drastyczne nagrania, które przedstawiła żona radnego, obrazują właśnie „przymierze miłości”?

  • zobacz cały wpis radnego na fb

    „Niech Wam ziemia lekką będzie, żyjecie na tym świecie, żyliście i żyć będziecie. Chodzimy po tych samych chodnikach i jemy ten sam chleb, ale nie mam zamiaru wysłuchiwać, ilu gejów spotkał inny gej, co sobie myślał wtedy i jakie miał rozterki. W tym temacie nigdy nie byłem dyplomatyczny i nie zamierzam nim być. Uważam (i jest to dla mnie święte), że w relacjach seksualnych jedynie małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety umożliwia pełne symboliczne oddanie podwójnego zamysłu BOGA: przymierza miłości i zdolności do współtworzenia nowego życia, przez co rodziny. Nikogo na siłę nie nakłaniam do wiary i życia wg zasad katolickich, każdy ma sumienie, wolną wolę i wybiera, jak chce żyć. APELUJĘ więc do wszystkich osób homoseksualnych, aby swoje skłonności zachowali również tylko dla siebie i nie osaczali reszty świata, a w szczególności Bydgoszczy, patologiami seksualnymi.  I jeszcze jedno: UWAGA! Od dzisiaj zwalniam „Was gejów” z obowiązku wyznania przed całym światem, kim tak naprawdę jesteście. Nikt „Was” o to nie prosi, bo mało to kogo obchodzi! Dlatego od teraz swoje poglądy i zboczenia seksualne proszę zostawić w domu! Amen”.


Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi.
Razem tworzymy OKO.press!

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press