Wpolityce donosi, że człowiek nie powoduje zmian klimatu. „Tanie i bezsensowne dziennikarstwo”
protest przeciwko działaniom polityków w sprawie ocieplenia klimatu
Fot. Agata Kubis, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 15 marca 2019

Wpolityce donosi, że człowiek nie powoduje zmian klimatu. „Tanie i bezsensowne dziennikarstwo”