Minister Cyfryzacji nie miał prawa przekazać rejestru PESEL Poczcie Polskiej
Wybory korepondencyjne Czy mój głos będzie bezpieczny
28.04.2020 Olsztyn , ul . Pienieznego . Skrzynka pocztowa pzry budynku Poczty Polskiej . Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

Sąd: Minister Cyfryzacji nie miał prawa przekazać rejestru PESEL Poczcie Polskiej na wybory kopertowe