0:00
0:00

0:00

Trwa Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wybrać pięciu kandydatów, spośród których Prezydent Andrzej Duda wybierze nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. We wtorek 12 maja Zgromadzenie zebrało się po raz trzeci. Prowadzi je wykonujący obowiązki prezesa SN Kamil Zaradkiewicz, były współpracownik Zbigniewa Ziobry. Wśród prawników pojawiają się już opinie, że styl, w jakim prowadzi obrady Zaradkiewicz, jest sprzeczny z prawem.

Przeczytaj także:

Na Zgromadzenie przyjechało 97 sędziów (z 99). Większość głosów na nim mają sędziowie ze starych Izb SN – 55. Nowi sędziowie, głównie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli i Spraw Nadzwyczajnych (powołał je PiS) mają 42 głosy. Na dwa dni przed Zgromadzeniem prezydent Andrzej Duda wzmocnił nowych sędziów SN, powołując do SN pięć nowych osób.

Prawnicy z inicjatywy Wolne Sądy - Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz - przygotowali list poparcia dla prawidłowo wybranych sędziów Sądu Najwyższego. Apel podpisały organizacje i inicjatywy zaangażowane w obronę państwa prawa w Polsce oraz autorytety prawnicze takie jak profesorowie Stanisław Biernat, Ewa Łętowska, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski.

Każdy może złożyć swój podpis na stronie naszademokracja.pl.

Wyrazy poparcia dla sędziów Sądu Najwyższego

"Państwo Sędziowie Sądu Najwyższego, prawidłowo powołani i stojący z determinacją na straży integralności Sądu Najwyższego jako najwyższego sądu prawa Rzeczpospolitej, podczas obecnego Zgromadzenia Ogólnego,

Z ogromnym uznaniem przyjmujemy Państwa postawę w obronie zasad i standardów państwa prawa.

Mają Państwo za sobą jasne postanowienia Konstytucji RP, która w art. 183 ust. 3 stwierdza, że kandydatów na Pierwszego Prezesa SN przedstawia Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Niejasne przepisy ustawy tzw. kagańcowej, a zwłaszcza aktów podustawowych, muszą być interpretowane w zgodzie z tą fundamentalną normą konstytucyjną.

Ponieważ każdy z przedstawionych kandydatów może być przez Prezydenta RP wskazany na funkcję Pierwszego Prezesa SN, procedury wyboru muszą zapewnić, by wszyscy przedstawieni kandydaci mogli być traktowani jako reprezentujący Zgromadzenie Ogólne, a nie jedynie wąską grupę sędziów. Nie można zapominać, że niezawisłość znacznej grupy osób uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym budzi poważne wątpliwości, szczególnie w świetle uchwały połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020 r. oraz orzeczeń TSUE.

Trwające obecnie wybory kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN będą mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Rzeczypospolitej. W demokratycznym państwie prawa nie jest dopuszczalne, by o sposobie przeprowadzenia tego kluczowego głosowania decydowała arbitralnie osoba, której Prezydent RP powierzył, jedynie czasowo, wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, i to na podstawie ustawy budzącej daleko idące wątpliwości konstytucyjne.

W Państwa walce chodzi o to, by w transparentnym procesie wyłonić Pierwszego Prezesa SN, gwarantującego niezależność tej instytucji od polityków.

Wspieramy Państwa w tej walce i wyrażamy nasze uznanie.

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy Inicjatywa Wolne Sądy Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów Instytut Prawa i Społeczeństwa INPIRS Helsińska Fundacja Praw Człowieka Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia Stowarzyszenie Sędziów „Themis” Stowarzyszenie Amnesty International Projekt: Polska Archiwum Osiatyńskiego

Wojciech Hermeliński - były Przewodniczący PKW oraz były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Prof. Mirosław Wyrzykowski Prof. Marek Chmaj Dr Adam Ploszka - Zakład Praw Człowieka WPiA UW Adw. Bartłomiej Piotrowski Adw. Jacek Dubois Dr Wojciech Burek - Instytut Europeistyki UJ Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska - Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie R.pr. Artur Sidor Paweł Sadowski - Wydział Prawa i Administracji UMCS Adw. Michał Zacharski Adw. Bartosz Tiutiunik - Wicedziekan ORA w Łodzi Dr Anna Śledzińska-Simon Dr Anna Maria Niżankowska-Horodecka Dr Tomasz Zalasiński Adw. Mikołaj Pietrzak - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Adw. Michał Bukowiński Adw. Beata Czechowicz Adw. Jacek Różycki Prof. Ewa Łętowska Adw. Krzysztof Sokołowski Dr hab. Piotr Bogdanowicz Prof. dr hab. Maciej Gutowski - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu Prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska Prof. Anna Rakowska-Trela Prof. Maciej Kisilowski - Central European University Prof. dr hab. Stanisław Biernat Jerzy Stępień - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik Notariusz Ryszarda Stasiak Adw. Natalia Klima-Piotrowska

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze