0:000:00

0:00

Ambasada RP w Londynie wykręca się od odpowiedzialności za pełne nienawiści wypowiedzi polskich nacjonalistów podczas współfinansowanych przez ambasadę targów książki w Slough.

W oświadczeniu opublikowanym 26 czerwca 2018 ambasada zapewnia,

  • że "nie wspiera żadnego rodzaju radykalnej antymuzułmańskiej i antyimigranckiej retoryki,
  • że "wsparliśmy targi książki w dobrej wierze",
  • że "organizatorzy to prawicowcy i konserwatyści, nie ekstremiści",
  • że "ambasada nie jest w stanie odpowiadać na wszystkie wypowiedzi, jakie padały z ust gości zaproszonych przez organizatorów".

A skandal już jest międzynarodowy. W poniedziałek (25 czerwca) wieczorem BBC Newsnight (ten odcinek dostępny jest na Youtube tu) wyemitował materiał, w którym ujawniono, że ambasada Polski wsparła finansowo targi książki w Slough.

Wydarzenie organizował skrajnie prawicowy brytyjski oddział Polski Niepodległej.

Zaproszeni goście, m.in. Marcin Rola, Leszek Żebrowski, Rafał Ziemkiewicz, ks. Jarosław Wąsowicz, duszpasterz kibiców, debatowali na temat zagrożeń ze strony islamu. BBC twierdzi, że treści propagowane przez gości zaproszonych na spotkanie wyczerpywały znamiona karalnej w Wielkiej Brytanii mowy nienawiści. Zdaniem ekspertów służą one radykalizacji mniejszości polskiej.

OKO.press napisało o pokrętnych tłumaczeniach ambasady, która odcina się od odpowiedzialności za podjęcie współpracy z ekstremistami.

Przeczytaj także:

Oświadczenie oburzyło także brytyjską Polonię. Organizacje społeczne wystosowały list otwarty do Ambasadora RP w Londynie. Domagają się w nim nie tylko "zaprzestania wsparcia dla skrajnie prawicowych organizacji", ale także przeprosin.

List można podpisać online. Poniżej publikujemy jego pełną treść.

Szanowny Pan Arkady Rzegocki Ambasador RP w Londynie

Panie Ambasadorze,

My, niżej podpisani, chcemy wyrazić najwyższe oburzenie faktami ujawnionymi przez dziennikarzy BBC w programie Newsnight, wyemitowanym 25 czerwca 2018*.

Obywatele Polski oczekują od swojej Ambasady godnego reprezentowania ich ojczyzny i nich samych na forum międzynarodowym. Współpraca z nacjonalistycznymi piewcami mowy nienawiści, szczególnie w przypadku narodu, który tak bardzo w swej historii ucierpiał z rąk systemów totalitarnych, pozostaje w sprzeczności z tym oczekiwaniami. Stanowi przykład zachowania niegodnego, które nie tylko działa na szkodę Polonii, ale też razi i oburza.

Zachowanie polskich skrajnie prawicowych grup w Wielkiej Brytanii wzbudza niechęć społeczeństwa brytyjskiego. Stygmatyzuje Polaków jako ksenofobów, którzy nie potrafią przestrzegać obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie zasad tolerancji i równości obywatelskiej.

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania wszelkiego wsparcia dla skrajnie prawicowych organizacji oraz przeprosin ze strony Pana Ambasadora, wystosowanych do wszystkich, którzy poczuli się urażeni działaniami kierowanej przez Pana placówki.

List podpisali przedstawiciele:

KOD UK, Nowoczesna Londyn, Razem Londyn, A Million, FARSA, Dziewuchy Londyn, DOK - Democracy is OK, Fundacja Otwarty Dialog, ADDP (Association Défense de la Démocratie en Pologne), Rebelia Mazovia, Femini Berlin Polska, Polish Expats Association, Far Right Watch, oraz

Eugeniusz Smolar, analityk spraw międzynarodowych, b. dyrektor Sekcji Polskiej BBC World Service Sławomir Adam Fejfer, LibDems, czł. załogi ambulansów Michał Kobosko, analityk spraw międzynarodowych Piotr Łukasiewicz, były dyplomata wojskowy i cywilny o. Paweł Gużyński, dominikanin

WERSJA LISTU W JĘZYKU ANGIELSKIM

Arkady Rzegocki Ambassador of the Republic of Poland in London

Dear Ambassador,

We, the undersigned, wish to express our highest indignation at the facts revealed by BBC journalists in the Newsnight program, broadcast on June 25, 2018*.

Citizens of Poland expect their Embassy to be worthy of representing their homeland and themselves on the international forum. Cooperation with nationalist hate speakers, especially in the case of a nation that has suffered so much in its history from the hands of totalitarian systems, is contradictory to this expectation. It is an example of unworthy behaviour, which not only is adverse to the interests of Poles in the UK, but also hurts and upsets.

The behaviour of Polish extreme right groups in the UK arouses the reluctance of British society. It stigmatises Poles as xenophobes who cannot comply with the rules of tolerance and civic equality in force in the United Kingdom.

We demand immediate cessation of any form of support for extreme right-wing organisations and apologies from the Ambassador, sent to everyone who felt offended by the activities of your institution.

KOD UK, Nowoczesna Londyn, Razem Londyn, A Million, FARSA, Dziewuchy Londyn, DOK - Democracy is OK, Fundacja Otwarty Dialog, ADDP (Association Défense de la Démocratie en Pologne), Rebelia Mazovia, Femini Berlin Polska, Polish Expats Association, Far Right Watch, Eugeniusz Smolar, analityk spraw międzynarodowych, b. dyrektor Sekcji Polskiej BBC World Service Sławomir Adam Fejfer, LibDems, czł. załogi ambulansów Michał Kobosko, analityk spraw międzynarodowych Piotr Łukasiewicz, były dyplomata wojskowy i cywilny o. Paweł Gużyński, dominikanin

;

Udostępnij:

Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Komentarze