0:00
0:00

0:00

Po raz pierwszy w sondażach IPSOS dla OKO.press - poza badaniem poglądów Polek i Polaków na sprawy polityczne, społeczne czy obyczajowe - sprawdziliśmy, na co kierują swoją uwagę i co w debacie publicznej uważają za najważniejsze.

Chcieliśmy sprawdzić, na ile skutecznie władze Prawa i Sprawiedliwości i sprzyjające im media są w stanie nakierować uwagę odbiorców na tematy "wygodne dla władzy". I odwrotnie, na ile politycy i media krytyczne wobec PiS, potrafią zainteresować tematami dla tej krytyki kluczowymi.

Do wyboru daliśmy wątki, o których w styczniu 2018 jest najgłośniej; można było wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. Na wykresach pominęliśmy odpowiedzi "Inny", Żaden z powyższych" i "Nie wiem / trudno powiedzieć".

Tematy w mediach - total
Tematy w mediach - total

Dla ogółu społeczeństwa zdecydowanie najważniejszym tematem okazała się sytuacja w służbie zdrowia, w tym protesty lekarzy (43 proc. respondentów). Na drugim miejscu były zmiany w sądownictwie wprowadzane przez PiS (30 proc.), a na trzecim - przyjmowanie uchodźców z krajów muzułmańskich (25 proc.). Poza podium wylądowały: konflikt z UE polskiego rządu (24 proc.), smog (22 proc.), dobre wyniki gospodarcze Polski (21 proc.), wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej (20 proc.) i spór o prawo do przerywania ciąży (18 proc.).

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się reprywatyzacja w Warszawie (12 proc.) i rekonstrukcja rządu PiS (9 proc.).

Największym zaskoczeniem jest chyba tak niewielkie zainteresowanie rekonstrukcją rządu. W innym pytaniu styczniowego sondażu IPSOS pokazywaliśmy, że ocena rządu po rekonstrukcji ogólnie poprawiła się - widać jednak, że nie jest to temat, który specjalnie interesuje Polki i Polaków.

Wyborcy PiS są z Marsa, a reszta z Wenus

Wyniki dla całej populacji opowiadają jednak tylko pół historii - wyborcy PiS interesują się bowiem zupełnie innymi tematami niż pozostali.

Tematy w mediach - wyborcy PiS / pozostali
Tematy w mediach - wyborcy PiS / pozostali

Dla wyborców PiS najważniejsze tematy to dobre wyniki gospodarcze Polski (ten temat wybiera 35 proc. zwolenników PiS) oraz przyjmowanie uchodźców z krajów muzułmańskich (33 proc.). Dopiero dalej są temat najważniejsze dla ogółu: sytuacja w służbie zdrowia, w tym protesty lekarzy i zmiany w sądownictwie wprowadzane przez PiS (31 proc.).

Kiedy zaś spojrzymy na wyborców pozostałych partii, to dla nich zdecydowanie najważniejszym tematem jest właśnie sytuacja w służbie zdrowia, w tym protesty lekarzy (aż 50 proc.!), a także zmiany w sądownictwie wprowadzane przez PiS.

Widać wyraźnie, że przekaz rządu Prawa i Sprawiedliwości skutecznie trafia do jego zwolenników.

Z jednej strony - władzy udaje się pokazać, że dobre wyniki gospodarcze Polski są jej zasługą, z drugiej - wznieca poczucie zagrożenia, strasząc „falą islamskich uchodźców” i przedstawiając się jako obrońcy narodu polskiego.

Próba przekierowania uwagi na tematy "korzystne" dla rządu jest więc skuteczna wśród wyborców PiS, choć już nie wśród pozostałych.

Tematy niewygodne dla PiS cieszą się niewielkim zainteresowaniem wśród zwolenników Kaczyńskiego: wycinką Puszczy Białowieskiej interesuje się tylko 13 proc. spośród nich, a sporem o prawo do przerywania ciąży - zaledwie 10 proc.

Najprawdopodobniej rządowi PiS udaje się odciągnąć uwagę swoich wyborców od tych kłopotliwych spraw - świadczy o tym również relatywnie niskie zainteresowanie sytuacją w służbie zdrowia, w tym protestami lekarzy.

I odwrotnie, wśród osób, które nie popierają PiS, tylko 13 proc. jako najważniejszy temat wybiera dobre wyniki gospodarcze Polski. Dla osoby krytycznej wobec władzy jest to wiadomość psychologicznie niewygodna, bo stawiając rząd PiS w dobrym świetle budzi wysoki poziom tzw. dysonansu poznawczego.

Kobiety i mężczyźni

Interesujące są również różnice między kobietami a mężczyznami:

Tematy w mediach - kobiety / mężczyźni
Tematy w mediach - kobiety / mężczyźni

Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni wybierają takie kategorie, jak spór o prawo do przerywania ciąży, sytuacja w służbie zdrowia, w tym protesty lekarzy oraz zanieczyszczenie powietrza (smog).

Mężczyźni zaś bardziej od kobiet interesują się przyjmowaniem uchodźców z krajów muzułmańskich, reprywatyzacją w Warszawie, a także rekonstrukcją rządu PiS. Można więc powiedzieć, że

dla kobiet ważniejsze są kwestie biopolityczne (czyli sprawy polityczne mające bezpośredni związek z ludzkim zdrowiem i życiem), a dla mężczyzn bieżące konflikty w polityce.

Wśród najmłodszych respondentów (18-29 lat) najwyższym zainteresowaniem cieszy się temat uchodźców z krajów muzułmańskich (34 proc.), wybierany - dla porównania - przez tylko 18 proc. osób po 60 roku życia. Młodzi (18-29) relatywnie częściej interesują się również smogiem (26 proc.). Z kolei osoby w wieku 30-39 relatywnie częściej od innych interesują się sporem o przerywanie ciąży (31 proc).

Trzeba jednak powiedzieć jasno: jeśli chodzi o obszary zainteresowań, to różnice płci i wieku okazują się mniej istotne niż fundamentalny podział na wyborców PiS i pozostałych.

Sondaż IPSOS dla OKO.press 12-14 stycznia 2018, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1017 osób. Do dużych sondaży w IPSOS wróciliśmy, dzięki zwiększonym w grudniu wpłatom Czytelników. Dziękujemy!

;

Udostępnij:

Krzysztof Pacewicz

Dziennikarz, filozof, kulturoznawca, doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki "Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych" (PWN 2017). Zajmuje się współczesną filozofią polityczną.

Komentarze