Wybuchy w Mikołajowie i Kijowie. Rosjanie zajęli wuhłehirską elektrownię [155. DZIEŃ WOJNY]
Żołnierz w okopie wystawia ręczną wyrzutnię przeciwpancerną
(Photo by Anatolii STEPANOV / AFP)

Wybuchy w Mikołajowie i Kijowie. Rosjanie zajęli wuhłehirską elektrownię [155. DZIEŃ WOJNY]