Wydawca czołowego negacjonisty Holokaustu wicedyrektorem wydawnictwa IPN
David Irving
By Allan warren - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20363043

Wydawca czołowego negacjonisty Holokaustu wicedyrektorem wydawnictwa IPN