Procedura wystąpienia z Kościoła, czyli apostazji, łamie polską Konstytucję
23.05.2018 Podkarpacie . Krzyż w kościele .
Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

Wierny jest jak chłop pańszczyźniany. Może wystąpić z Kościoła tylko za zgodą plebana