0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Przemek Wierzchowski / Agencja GazetaPrzemek Wierzchowski...

Dziennikarze spotkali się w Pradze 7 lutego 2017. Dyskutowali, jak władze w ich krajach stopniowo ograniczają wolność mediów. Polskę reprezentowali Seweryn Blumsztajn i Wojciech Maziarski z Towarzystwa Dziennikarskiego. Co planują? „Będziemy informować się nawzajem, razem zajmować stanowisko i informować europejskie i międzynarodowe instytucje o wszystkich nieprawidłowościach” - mówi OKO.press Seweryn Blumsztajn.

„To próba nawiązania kontaktu, która wzięła się ze starych dysydenckich, tradycji. Mamy poczucie wspólnego losu, choć sytuacja w naszych krajach wygląda różnie. Najgorzej jest w Polsce i na Węgrzech”.

OKO.press publikuje deklarację przyjętą w Pradze.

Deklaracja Środkowoeuropejskiego Komitetu „Wolność dla mediów”

Choć mówimy różnymi językami, podzielamy te same obawy związane z obecną sytuacją w naszych krajach. Wolności i demokracji zagraża tu autorytaryzm. Ludzie sprawujący władzę zachowują się raczej jak wodzowie plemienni niż mężowie stanu i dążą do pełnej kontroli nad życiem społecznym.

Obserwujemy, jak za pomocą narzędzi ekonomicznych i politycznych ograniczana i likwidowana jest niezależność mediów. Obawiamy się o los mediów publicznych, które politycy chcą opanować lub zmarginalizować, tak by nie przeszkadzały ich dążeniom.

Bez niezależnych mediów władza uzyska pozycję monopolistyczną i pozbawi obywateli resztek ich swobód.

Dlatego deklarujemy wolę przeciwstawienia się tym groźnym tendencjom. Nie chcemy w Europie Środkowej powrotu reżimów autorytarnych, głoszących hasła narodowe i uzasadniających swą politykę rzekomą obroną bezpieczeństwa narodowego.

W związku z tym powołujemy Środkowoeuropejski Komitet „Wolność dla mediów”, który będzie bronić niezależności mediów w naszych krajach. W społeczeństwie demokratycznym wolne, pluralistyczne i niezależne media są niezbędnym środkiem kontroli władzy. Bez nich wolność i demokracja w naszych krajach nie przetrwają.

Praga, 7 lutego 2017

Seweryn Blumsztajn, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego, „Gazeta Wyborcza”, Polska

Adam Cerny, przewodniczący Syndykatu Dziennikarzy Republiki Czeskiej

Márton Gergely, zastępca redaktora naczelnego zamkniętego dziennika „Népszabadság”, Węgry

Štefan Hrib – wydawca i redaktor naczelny czasopisma „Tyžden”, Słowacja

Jiri Hromada – przewodniczący Stowarzyszenia Aktorów, platforma Wolność dla Mediów, Czechy

Matuš Kostolny – redaktor naczelny pisma internetowego „Dennik N”, Słowacja

György Kerényi – konsultant słowackiego radia i TV, były redaktor naczelny węgierskiego publicznego Radia Kossuth, Węgry

Hana Marvanova – adwokatka i była polityczka, platforma Wolność dla Mediów, Czechy

Wojciech Maziarski – publicysta „Gazety Wyborczej”, członek Komitetu Helsińskiego, Polska

Daniel Raus – dziennikarz i publicysta, były redaktor naczelny Radia Plus, współzałożyciel stowarzyszenia Energeia, Czechy

David Smoljak – publicysta i dramaturg, platforma Wolność dla Mediów, Czechy

;
Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze