Zaciąg Macierewicza. Wojska Obrony Terytorialnej meldują gotowość
Antoni Macierewicz w Rzeszowie
24.11.2016 Rzeszow, ul. Lwowska 5. Wizyta ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Spotkanie z kadr¹ 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz kandydatami do s³u¿by w wojskach obrony terytorialnej Fot. Grzegorz Bukala / Agencja Gazeta

Zaciąg Macierewicza. Wojska Obrony Terytorialnej meldują gotowość