0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Grzegorz Dąbrowski / Agencja GazetaGrzegorz Dąbrowski /...

Uczeni wskazali przede wszystkim na to, że usuwanie drzew uszkodzonych bądź zabitych przez kornika drukarza jest szkodliwe dla bioróżnorodności tego naturalnego lasu. Zaznaczyli, że najnowsze badania biologiczne wskazują na coś dokładnie przeciwnego: że martwe drewno powinno się pozostawiać, ponieważ warunkuje ono życie bardzo wielu leśnych gatunków.

Cały list po angielsku można przeczytać tu. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie:

"Drogi Profesorze Szyszko,

W dniach od 26 do 29 kwietnia 2017 r. w II Międzynarodowej Konferencji Lasów w Neuschönau w Niemczech uczestniczyło 150 naukowców. Spotkali się, aby dyskutować o czynnikach promujących różnorodność biologiczną lasów. A także nowoczesnych strategiach zarządzania lasami, które łączą ochronę różnorodności biologicznej z korzystaniem z usług ekosystemowych lasów (w tym - z produkcją drewna).

W wielu naukowych prezentacjach mowa było o znaczeniu struktur leśnych i krajobrazowych, które są niezbędne dla dużej różnorodności chrząszczy, grzybów, ptaków i innych organizmów w lasach.

Stare drzewa i martwe drewno - stojące i opadające - mają kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności. I nie mogą zostać zastąpione przez inne struktury, takie jak młode drzewa.

Wiele gatunków w lasach umiarkowanych potrzebuje do życia istnienia drzew powyżej 100 lat (lub nawet 200 lat w przypadku dębu). Dlatego, że tylko te stare drzewa zapewniają funkcje niezbędne do ich przetrwania lub rozmnażania.

Umierające i martwe drzewa są potrzebne do życia ponad jednej trzeciej wszystkich leśnych gatunków. Naturalne zaburzenia, takie jak gradacje owadów, są nieodłączną częścią ekosystemów leśnych na całym świecie, które tworzą cenne siedliska wielu gatunków, a zatem są naturalnymi procesami.

Te naturalne procesy potrzebują czasu i miejsca, by zaistnieć. Nowoczesne strategie zarządzania lasami polegają dziś na łączeniu lasów chronionych i lasów, którymi się zarządza.

Przeczytaj także:

Obszary chronione lasów są niezbędną częścią strategii na rzecz zachowania różnorodności biologicznej. Dlatego, że tylko na obszarach chronionych można dopuścić do istnienia procesy naturalne o wielkiej skali.

Obszary chronione muszą być wystarczająco duże, by mogły znieść takie zjawiska, jak gradacje owadów czy wiatrołomy. Naukowcy są zgodni, że ​​w Polsce Las Puszczy Białowieskiej ma największe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Aby umożliwić ochronę różnorodności biologicznej jest konieczne, by na całym obszarze Puszczy Białowieskiej istniały naturalne procesy przyrodnicze. I to pod parasolem odpowiedniej formy ochrony - najlepiej parku narodowego.

Obecna strategia zarządzania Puszczą Białowieską, zakładająca pozyskanie drewna, jest naszym zdaniem bardzo szkodliwa dla wyjątkowej różnorodności biologicznej lasu. Podczas konferencji obszernie dyskutowano to, że usuwanie uszkodzonych i obumarłych drzew w wyniku naturalnych anomalii jest szkodliwe dla bioróżnorodności. Na całym świecie istnieje wiele badań, które pokazują, że tego rodzaju wycinki nie mają pozytywnego wpływu na bioróżnorodność.

Te spostrzeżenie w szczególności odnoszą się do Puszczy Białowieskiej, gdzie usuwanie świerków zaatakowanych przez kornika stanowi zagrożenie dla tego starodrzewu.

Drogi Profesorze Szyszko, skoro jesteś w stanie wpłynąć na losy Puszczy Białowieskiej, to my - entomolodzy, mykolodzy, botaniści, ornitolodzy i inni ekolodzy i leśnicy zebrani podczas II Międzynarodowej Konferencji Lasów - apelujemy do Ciebie, naszego Kolegi, by zastosował Pan dostępną nam wiedzę naukową do ochrony unikatowego statusu Puszczy Białowieskiej".

Kolejny apel

To już kolejny apel do ministra Szyszki w ciągu kilku ostatnich dni. O pilną interwencję i natychmiastowe zatrzymanie dewastacji Puszczy Białowieskiej zwróciło się do premier Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudy blisko 200 artystów, naukowców i dziennikarzy. W tym osoby tej miary, co Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk, Jerzy Stuhr, Monika Sznajderman, Andrzej Stasiuk, Kora Jackowska, Andrzej Friszke, Jerzy Bralczyk, Paweł Pawlikowski, Jerzy Skolimowski, Kayah, Maria Peszek, Adam Wajrak.

"Każdy powalony starodrzew jest jak kartka wyrwana z Kroniki Spuścizny Polskiej w Dziedzictwie Ludzkości. To przecież nie jest zbyt gruba księga. Jako jej depozytariusze, a nie właściciele, powinniśmy ją zachować dla przyszłych pokoleń" - napisali autorzy listu.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Pani Prezes Rady Ministrów Beata Szydło

Na obszarze Puszczy Białowieskiej, obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, coraz częściej dochodzi do wycinki stuletnich drzewostanów. Dotychczas obowiązywało moratorium na puszczańskie starodrzewy, jednak Lasy Państwowe podważyły je w niejasnych okolicznościach prawnych.

Naukowców, przyrodników i ludzi kultury niepokoi fakt niszczenia Najstarszego Lasu, ale też tworzenie doraźnego prawa, które pozornie tylko uzasadnia jego dewastację.

Tekst specjalnej decyzji o cięciu jest pilnie strzeżoną tajemnicą, podobnie jak sama wycinka: żeby ustrzec się świadków, zamknięto wstęp na szlaki leśne w nadleśnictwach Białowieża i Hajnówka.

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wyróżnił Puszczę ze względu na uniwersalne wartości, które lasy Ziemi już utraciły. Widzieć w niej źródło surowca drzewnego, to jak dostrzegać tylko deski w starym ikonostasie albo Ołtarzu Wita Stwosza.

Lasy Państwowe zasłaniają się chęcią ratowania drzewostanów przed kornikiem i koniecznością ich porządkowania. Przykładają estetykę Zasad Hodowli Lasu do reliktowych ostępów i urządzają je jak zwykły kompleks leśny. Jakby to człowiek mógł wiedzieć lepiej od świerka, gdzie drzewo ma rosnąć. Lepiej wiedzieć od dzięcioła białogrzbietego, gdzie założyć lęg. W rezultacie światowe dziedzictwo jest okradane i niewiele zostaje do dziedziczenia.

Zaś Puszczy grozi wykreślenie z zaszczytnej Listy. Kto nie wierzy, niech przejedzie Drogą Narewkowską bądź Trybą Hajnowską i podziwia kolejne wyręby.

Każdy powalony starodrzew jest jak kartka wyrwana z Kroniki Spuścizny Polskiej w Dziedzictwie Ludzkości. To przecież nie jest zbyt gruba księga. Jako jej depozytariusze, a nie właściciele, powinniśmy o nią dbać i zachować dla przyszłych pokoleń.

Znaczna część ludności puszczańskich wsi i miasteczek utrzymuje się z turystyki bądź z obecności naukowców . Według wiarygodnych badań to turystyczne i estetyczne walory Puszczy dadzą jej ekonomiczną przyszłość, nie zaś kolejne kubiki drewna. Głos za wstrzymaniem cięć jest więc głosem za przyszłością miejscowej społeczności. Ale też za rozwojem badań naukowych w regionie, albowiem

Puszcza Białowieska w jej dotychczasowym stanie to niewyczerpane źródło tematów i intuicji, czyli materiał badawczy, jakiego nie ma nikt na świecie, jakim nie można palić w piecu.

Ostatni naturalny las Europy na nizinie zasługuje raczej na centrum nauki, choćby takie jak warszawski Kopernik, nie zaś na nowy plan cięć.

Dlatego apelujemy do Pani Premier i Pana Prezydenta o interwencję i natychmiastowe wstrzymanie dewastacji najstarszego polskiego lasu. Prosimy o zainicjowanie mediacji, w których strony konfliktu mogłyby wypracować wspólny model ochrony Puszczy Białowieskiej i zakończyć destrukcyjny dla lokalnej społeczności spór.

Czasu jest coraz mniej. Stuletnie dęby wciąż padają. Dziś jedynie najważniejsze osoby w Państwie mogą powstrzymać ten oburzający, choć pewnie nieświadomy wandalizm. Jego skutki są dla Polski niezwykle szkodliwe, bo uderzają nie tylko w naukę, ale też w kulturę i kapitał społeczny.

Prosimy Państwa o działanie i pomoc.

Oto pełna lista sygnatariuszy:

Krzysztof Czyżewski, animator kultury Małgorzata Czyżewska, animatorka kultury Olga Tokarczuk, pisarka Adam Ferency, aktor Martin Pollack, pisarz, Austria Herta Müller, pisarka, Niemcy Jerzy Stuhr, aktor Monika Sznajderman, wydawczyni Andrzej Stasiuk, pisarz Renate Schmidgall, tłumaczka, Niemcy Kinga Dunin, socjolożka Stanisław Łubieński, dziennikarz Michał Książek, mgr inż. leśnictwa, poeta Przemysław Czapliński, krytyk literacki, Uniwersytet Poznański Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka Jacek Dehnel, pisarz Natasza Goerke, pisarka Elżbieta Lempp, fotografka Agnieszka Holland, reżyserka Andrzej Strumiłło, malarz, poeta, pisarz Jerzy Sosnowski, pisarz Mariusz Szczygieł, pisarz Dorota Wodecka, dziennikarka Krystyna Janda, aktorka Maja Ostaszewska, aktorka Maciej Stuhr, aktor Jan Nowicki, aktor Jurij Andruchowycz, pisarz, Ukraina Nina Andruchowycz, artystka kolażu, Ukraina Tomasz Sikora, muzyk zespołu Karbido Manuela Gretkowska, pisarka Piotr Pietucha, pisarz, socjolog Krystyna Kofta, pisarka prof. Mirosław Kofta, psycholog Tomasz Piątek, pisarz, dziennikarz Kora Jackowska, wokalistka Kamil Sipowicz, filozof Muniek Staszczyk, muzyk Tomek Lipiński, muzyk Jan Wołek, pieśniarz, poeta, malarz prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca prof. Wojciech Burszta, antropolog kultury prof. Jan Hartman, filozof prof. Andrzej Friszke, historyk prof. Zbigniew Mikołejko, filozof religii prof. Marci Shore, historyczka, Yale University Michael Krüger, pisarz, prezydent Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Bohdan Maruszewski, kardiochirurg dziecięcy, współtwórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Rafał Kowalczyk, fotograf przyrody, prof. IBS PAN Dariusz Bugalski, poeta, dziennikarz Jarosław Kuźniar, dziennikarz Aneta Prymaka – Oniszk, dziennikarka, pisarka Katarzyna Droga, pisarka Natalia Fiedorczuk-Cieślak, pisarka Małgorzata Dmitruk, artystka sztuk wizualnych „Todar” Żmicier Wajciuszkiewicz, kompozytor, wykonawca, Białoruś Lech Wilczek, przyrodnik, artysta fotografik, pisarz Bożena i Jan Walencikowie – filmowcy, przyrodnicy Filip Springer, pisarz, reporter Beata Hyży-Czołpińska, scenarzystka, reżyserka Krystian Matysek, operator filmowy, reżyser Jan P. Matuszyński, reżyser Paweł Pawlikowski, reżyser Maciej Bochniak, reżyser Natalia Koryncka-Gruz, reżyserka Mariusz Grzegorzek, reżyser Jerzy Skolimowski, reżyser Xawery Żuławski, reżyser Andrzej Jakimowski, reżyser Borys Lankosz, reżyser Marcin Bortkiewicz, reżyser Andrzej Jakimowski, reżyser Marek Brodzki, reżyser Łukasz Ronduda, reżyser Małgorzata Szumowska, reżyserka Filip Bajon, reżyser, scenarzysta, prozaik Krystyna Zachwatowicz, aktorka Karol Maliszewski, pisarz, Uniwersytet Wrocławski Justyna Czechowska, tłumaczka Maja Jaszewska, dziennikarka Magdalena Barbaruk, kulturoznawca, Uniwersytet Wrocławski Wojciech Browarny, historyk literatury, Uniwersytet Wrocławski Lisa Palmes, tłumaczka, Niemcy Marcin Szuster, tłumacz Leszek Dawid, reżyser Joanna Kos-Krauze, reżyserka i scenarzystka Maria Zmarz-Koczanowicz, reżyserka Wiesław Saniewski, reżyser Magda Lankosz, dyrektorka administracyjna Gildii Janusz Zaorski, reżyser, scenarzysta Anna Osmólska-Mętrak, krytyk filmowy Anna Kazejak, reżyserka Rafael Lewandowski, reżyser Anna Jadowska, reżyserka Magnus von Horn, reżyser Tomasz Wasilewski, reżyser Marek Lechki, reżyser Katarzyna Klimkiewicz, reżyserka Barbara Białowąs, reżyserka Jan Hryniak, reżyser Mira Żelechower Aleksiun, malarka Jan Jaromir Aleksiun, artysta grafik Matthias Kneip, pisarz, Niemcy Amedeo Baumgartner, malarz i pisarz, Szwajcaria Iwona Siekierzyńska, reżyserka Jan Kidawa-Błoński, reżyser Andrzej Saramonowicz, reżyser Ryszard Brylski, reżyser Piotr Ibrahim Kalwas, pisarz Andrzej Sosnowski, literat Anna Górecka, tłumaczka Andrzej Kopacki, filolog Łukasz Żebrowski, tłumacz Małgorzata Łukasiewicz, tłumaczka Katarzyna Leszczyńska, tłumaczka, organizatorka turystyki Katarzyna Androsiuk, tłumaczka, nauczycielka Paweł Piszcztowski, filolog, eseista, tłumacz Anna Bolecka, pisarka Manfred Mack, tłumacz, Niemcy Kasia Adamik, reżyserka Melinda Nadj Abonji, pisarka, Szwajcaria Jurczok 1001, artysta spoken word, Szwajcaria Anna Wasilewska, tłumaczka Manana Chyb, wydawczyni Paweł Mossakowski, krytyk filmowy Zofia Zasacka, socjolożka Tomasz Zasacki, adwokat Katarzyna Bursze, architekt Aleksander Bursze, archeolog Piotr Łukasiewicz, konsultant ds. marketingu Jadwiga Siemaszko, socjolog Zenon Kruczyński, pisarz Dorota Kruczyńska, lekarz Joachim Paetzold Dipl. Math./Dipl. Ing. Heidelberg Christel Storch-Paetzold, psycholog, Niemcy Tanja Dückers, pisarka, dziennikarka, Niemcy Iwona Lompart, animatorka kultury, dziennikarka, fotografka Milan Bartl, księgarz, działacz kulturalny, Niemcy Birgit Albrecht, redaktorka, Niemcy Ingo Schulze, pisarz, Niemcy Paulina Schultz, pisarka, Niemcy Marcin Filipowicz, animator kultury Kuba Wojtaszczyk, pisarz Agata Olejniuk, fotografka, aktywistka Marcin Wicha, pisarz, grafik Tomasz Kandziora, grafik, projektant Maciej Gierszewski, poeta, krytyk literacki Adriana Kovacheva, tłumaczka i badaczka literatury polskiej i bułgarskiej Anna Mieszała, animatorka kultury, edukatorka Monika Browarczyk, tłumaczka i badaczka literatury indyjskiej Agata Drwięga, teatrolożka, animatorka kultury Joanna Roszak, poetka, pisarka, edukatorka Kinga Piotrowiak-Junkiert, tłumaczka i badaczka literatury węgierskiej Natalia Kołacz, graficzka, animatorka kultury Maciej Junkiert, historyk literatury Iza Klementowska, reporterka, pisarka Malina Prześluga-Delimata, dramatopisarka, edukatorka Marta Tymowska-Wicha, edukatorka, animatorka Sylwia Izabela Schab, badaczka literatury duńskiej, skandynawistka, edukatorka Krzysztof Majer, tłumacz i badacz literatury amerykańskiej Aleksandra Woldańska, graficzka, ilustratorka Ilma Rakusa, pisarka i tłumaczka, Szwajcaria Adam Grzelec, artysta Agata Szudzik, poetka Tomasz Kowalski, freelancer Michał Gogiel, architekt, muzyk, malarz Patryk Szaj, redaktor Mateusz Dworek, prezes Fundacji Kultury Akademickiej Karol Francuzik, redaktor, krytyk Joanna Przygońska, kierownik zespołu ds. literatury Centrum KUltury ZAMEK w Poznaniu Rafał Gawin, instruktor, konferansjer, publicysta Łukasz Pałczyński, fotograf Jakub Sajkowski, poeta, nauczyciel języków Joanna Bociąg, animatorka kultury, specjalistka ds. sprzedaży w Wydawnictwie WBPiCAK Konrad Góra, poeta Robert Rybicki, pisarz Piotr Hajduga, programista Izabela Hajduga, nauczyciel Joanna Mueller, poetka, redaktorka Izabella Mazur, architekt wnętrz Stephane Aubry, tancerz baletu Marcin Czerwiński, nauczyciel akademicki, wydawca, redaktor Mariusz Grzebalski, poeta, redaktor Patrycja Kopacka, poetka Małgorzata Lebda, poetka Tomasz Bąk, poeta Natali Słoińska, redaktorka Marcin Ostrychacz, poeta Andrzej Franaszek, literaturoznawca, pisarz, krytyk literacki, wykładowca uniwersytecki Anna Romaniuk, historyk literatury Radosław Romaniuk, literaturoznawca, pisarz Joanna Manowska, fotograf Anna Gajewska, grafik Eunice Blavascunas, antropolog kultury, wykładowca akademicki, USA Maddalena Maffei, pisarka, poetka, Włochy Nathalie Lété, artystka wizualna, projektantka, Francja Agnieszka Skórzewska-Skowron, dr nauk humanistycznych i teologii, redaktor prowadząca Patrycja Jackson, psycholog, fotograf, Wielka Brytania Olexandr Feshchenko, filmowiec, Ukraina Małgorzata Szadkowska, prezes Fundacji CIWF Polska Marek Zagańczyk, pisarz, wydawca Sylwia Nieckarz, reportażystka, dziennikarka Kayah, wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna Maria Peszek, aktorka, piosenkarka Maciej Szajkowski, muzyk, dziennikarz Magdalena Sobczak, muzyk Sylwia Świątkowska, muzyk Ewa Wałecka, muzyk Piotr Gliński, muzyk Paweł Mazurczak, muzyk Miłosz Gawryłkiewicz, muzyk Mariusz Dziurawiec, producent muzyczny Paweł Gumola, wokalista, muzyk Robert Matera, wokalista, muzyk Kamil Rogiński, wokalista, muzyk Nasta Niakrasava, wokalistka Agnieszka Sroczyńska, wokalistka, muzyk Tomasz Waldowski, muzyk Konrad Rogiński, muzyk Łukasz Borowiecki, muzyk Michał Stawarz, muzyk Igor Znyk, producent i menedżer muzyczny Mateusz Dobrowolski, dziennikarz muzyczny Jacek Podsiadło, poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista Michał Rudaś, wokalista Jakub Koźba, wokalista Kamil Rogiński, muzyk Piotr Stefański, muzyk Patryk Kraśniewski, muzyk Adam Wajrak, dziennikarz, pisarz Nuria Selva, prof. IOP PAN

;

Udostępnij:

Robert Jurszo

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.

Komentarze