O zatrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej zaapelowało do ministra środowiska Jana Szyszki blisko 70 naukowców, uczestników II Międzynarodowej Konferencji Lasów w Neuschönau w Niemczech. "Obecna strategia zarządzania Puszczą Białowieską jest szkodliwa dla wyjątkowej różnorodności biologicznej lasu" - piszą

Uczeni wskazali przede wszystkim na to, że usuwanie drzew uszkodzonych bądź zabitych przez kornika drukarza jest szkodliwe dla bioróżnorodności tego naturalnego lasu. Zaznaczyli, że najnowsze badania biologiczne wskazują na coś dokładnie przeciwnego: że martwe drewno powinno się pozostawiać, ponieważ warunkuje ono życie bardzo wielu leśnych gatunków.

Cały list po angielsku można przeczytać tu. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie:

„Drogi Profesorze Szyszko,

W dniach od 26 do 29 kwietnia 2017 r. w II Międzynarodowej Konferencji Lasów w Neuschönau w Niemczech uczestniczyło 150 naukowców. Spotkali się, aby dyskutować o czynnikach promujących różnorodność biologiczną lasów. A także nowoczesnych strategiach zarządzania lasami, które łączą ochronę różnorodności biologicznej z korzystaniem z usług ekosystemowych lasów (w tym – z produkcją drewna).

W wielu naukowych prezentacjach mowa było o znaczeniu struktur leśnych i krajobrazowych, które są niezbędne dla dużej różnorodności chrząszczy, grzybów, ptaków i innych organizmów w lasach.

Stare drzewa i martwe drewno – stojące i opadające – mają kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności. I nie mogą zostać zastąpione przez inne struktury, takie jak młode drzewa.

Wiele gatunków w lasach umiarkowanych potrzebuje do życia istnienia drzew powyżej 100 lat (lub nawet 200 lat w przypadku dębu). Dlatego, że tylko te stare drzewa zapewniają funkcje niezbędne do ich przetrwania lub rozmnażania.

Umierające i martwe drzewa są potrzebne do życia ponad jednej trzeciej wszystkich leśnych gatunków. Naturalne zaburzenia, takie jak gradacje owadów, są nieodłączną częścią ekosystemów leśnych na całym świecie, które tworzą cenne siedliska wielu gatunków, a zatem są naturalnymi procesami.

Te naturalne procesy potrzebują czasu i miejsca, by zaistnieć. Nowoczesne strategie zarządzania lasami polegają dziś na łączeniu lasów chronionych i lasów, którymi się zarządza.Obszary chronione lasów są niezbędną częścią strategii na rzecz zachowania różnorodności biologicznej. Dlatego, że tylko na obszarach chronionych można dopuścić do istnienia procesy naturalne o wielkiej skali.

Obszary chronione muszą być wystarczająco duże, by mogły znieść takie zjawiska, jak gradacje owadów czy wiatrołomy. Naukowcy są zgodni, że ​​w Polsce Las Puszczy Białowieskiej ma największe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Aby umożliwić ochronę różnorodności biologicznej jest konieczne, by na całym obszarze Puszczy Białowieskiej istniały naturalne procesy przyrodnicze. I to pod parasolem odpowiedniej formy ochrony – najlepiej parku narodowego.

Obecna strategia zarządzania Puszczą Białowieską, zakładająca pozyskanie drewna, jest naszym zdaniem bardzo szkodliwa dla wyjątkowej różnorodności biologicznej lasu. Podczas konferencji obszernie dyskutowano to, że usuwanie uszkodzonych i obumarłych drzew w wyniku naturalnych anomalii jest szkodliwe dla bioróżnorodności. Na całym świecie istnieje wiele badań, które pokazują, że tego rodzaju wycinki nie mają pozytywnego wpływu na bioróżnorodność.

Te spostrzeżenie w szczególności odnoszą się do Puszczy Białowieskiej, gdzie usuwanie świerków zaatakowanych przez kornika stanowi zagrożenie dla tego starodrzewu.

Drogi Profesorze Szyszko, skoro jesteś w stanie wpłynąć na losy Puszczy Białowieskiej, to my – entomolodzy, mykolodzy, botaniści, ornitolodzy i inni ekolodzy i leśnicy zebrani podczas II Międzynarodowej Konferencji Lasów – apelujemy do Ciebie, naszego Kolegi, by zastosował Pan dostępną nam wiedzę naukową do ochrony unikatowego statusu Puszczy Białowieskiej”.Kolejny apel

To już kolejny apel do ministra Szyszki w ciągu kilku ostatnich dni. O pilną interwencję i natychmiastowe zatrzymanie dewastacji Puszczy Białowieskiej zwróciło się do premier Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudy blisko 200 artystów, naukowców i dziennikarzy. W tym osoby tej miary, co Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk, Jerzy Stuhr, Monika Sznajderman, Andrzej Stasiuk, Kora Jackowska, Andrzej Friszke, Jerzy Bralczyk, Paweł Pawlikowski, Jerzy Skolimowski, Kayah, Maria Peszek, Adam Wajrak.

„Każdy powalony starodrzew jest jak kartka wyrwana z Kroniki Spuścizny Polskiej w Dziedzictwie Ludzkości. To przecież nie jest zbyt gruba księga. Jako jej depozytariusze, a nie właściciele, powinniśmy ją zachować dla przyszłych pokoleń” – napisali autorzy listu.

 • List 200 w sprawie Puszczy Białowieskiej

  Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  Andrzej Duda

  Pani Prezes Rady Ministrów
  Beata Szydło

  Na obszarze Puszczy Białowieskiej, obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, coraz częściej dochodzi do wycinki stuletnich drzewostanów. Dotychczas obowiązywało moratorium na puszczańskie starodrzewy, jednak Lasy Państwowe podważyły je w niejasnych okolicznościach prawnych.

  Naukowców, przyrodników i ludzi kultury niepokoi fakt niszczenia Najstarszego Lasu, ale też tworzenie doraźnego prawa, które pozornie tylko uzasadnia jego dewastację.

  Tekst specjalnej decyzji o cięciu jest pilnie strzeżoną tajemnicą, podobnie jak sama wycinka: żeby ustrzec się świadków, zamknięto wstęp na szlaki leśne w nadleśnictwach Białowieża i Hajnówka.

  Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wyróżnił Puszczę ze względu na uniwersalne wartości, które lasy Ziemi już utraciły. Widzieć w niej źródło surowca drzewnego, to jak dostrzegać tylko deski w starym ikonostasie albo Ołtarzu Wita Stwosza.

  Lasy Państwowe zasłaniają się chęcią ratowania drzewostanów przed kornikiem i koniecznością ich porządkowania. Przykładają estetykę Zasad Hodowli Lasu do reliktowych ostępów i urządzają je jak zwykły kompleks leśny. Jakby to człowiek mógł wiedzieć lepiej od świerka, gdzie drzewo ma rosnąć. Lepiej wiedzieć od dzięcioła białogrzbietego, gdzie założyć lęg. W rezultacie światowe dziedzictwo jest okradane i niewiele zostaje do dziedziczenia.

  Zaś Puszczy grozi wykreślenie z zaszczytnej Listy. Kto nie wierzy, niech przejedzie Drogą Narewkowską bądź Trybą Hajnowską i podziwia kolejne wyręby.

  Każdy powalony starodrzew jest jak kartka wyrwana z Kroniki Spuścizny Polskiej w Dziedzictwie Ludzkości. To przecież nie jest zbyt gruba księga. Jako jej depozytariusze, a nie właściciele, powinniśmy o nią dbać i zachować dla przyszłych pokoleń.

  Znaczna część ludności puszczańskich wsi i miasteczek utrzymuje się z turystyki bądź z obecności naukowców . Według wiarygodnych badań to turystyczne i estetyczne walory Puszczy dadzą jej ekonomiczną przyszłość, nie zaś kolejne kubiki drewna. Głos za wstrzymaniem cięć jest więc głosem za przyszłością miejscowej społeczności. Ale też za rozwojem badań naukowych w regionie, albowiem

  Puszcza Białowieska w jej dotychczasowym stanie to niewyczerpane źródło tematów i intuicji, czyli materiał badawczy, jakiego nie ma nikt na świecie, jakim nie można palić w piecu.

  Ostatni naturalny las Europy na nizinie zasługuje raczej na centrum nauki, choćby takie jak warszawski Kopernik, nie zaś na nowy plan cięć.

  Dlatego apelujemy do Pani Premier i Pana Prezydenta o interwencję i natychmiastowe wstrzymanie dewastacji najstarszego polskiego lasu. Prosimy o zainicjowanie mediacji, w których strony konfliktu mogłyby wypracować wspólny model ochrony Puszczy Białowieskiej i zakończyć destrukcyjny dla lokalnej społeczności spór.

  Czasu jest coraz mniej. Stuletnie dęby wciąż padają. Dziś jedynie najważniejsze osoby w Państwie mogą powstrzymać ten oburzający, choć pewnie nieświadomy wandalizm. Jego skutki są dla Polski niezwykle szkodliwe, bo uderzają nie tylko w naukę, ale też w kulturę i kapitał społeczny.

  Prosimy Państwa o działanie i pomoc.

  Oto pełna lista sygnatariuszy:

  Krzysztof Czyżewski, animator kultury
  Małgorzata Czyżewska, animatorka kultury
  Olga Tokarczuk, pisarka
  Adam Ferency, aktor
  Martin Pollack, pisarz, Austria
  Herta Müller, pisarka, Niemcy
  Jerzy Stuhr, aktor
  Monika Sznajderman, wydawczyni
  Andrzej Stasiuk, pisarz
  Renate Schmidgall, tłumaczka, Niemcy
  Kinga Dunin, socjolożka
  Stanisław Łubieński, dziennikarz
  Michał Książek, mgr inż. leśnictwa, poeta
  Przemysław Czapliński, krytyk literacki, Uniwersytet Poznański
  Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka
  Jacek Dehnel, pisarz
  Natasza Goerke, pisarka
  Elżbieta Lempp, fotografka
  Agnieszka Holland, reżyserka
  Andrzej Strumiłło, malarz, poeta, pisarz
  Jerzy Sosnowski, pisarz
  Mariusz Szczygieł, pisarz
  Dorota Wodecka, dziennikarka
  Krystyna Janda, aktorka
  Maja Ostaszewska, aktorka
  Maciej Stuhr, aktor
  Jan Nowicki, aktor
  Jurij Andruchowycz, pisarz, Ukraina
  Nina Andruchowycz, artystka kolażu, Ukraina
  Tomasz Sikora, muzyk zespołu Karbido
  Manuela Gretkowska, pisarka
  Piotr Pietucha, pisarz, socjolog
  Krystyna Kofta, pisarka
  prof. Mirosław Kofta, psycholog
  Tomasz Piątek, pisarz, dziennikarz
  Kora Jackowska, wokalistka
  Kamil Sipowicz, filozof
  Muniek Staszczyk, muzyk
  Tomek Lipiński, muzyk
  Jan Wołek, pieśniarz, poeta, malarz
  prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca
  prof. Wojciech Burszta, antropolog kultury
  prof. Jan Hartman, filozof
  prof. Andrzej Friszke, historyk
  prof. Zbigniew Mikołejko, filozof religii
  prof. Marci Shore, historyczka, Yale University
  Michael Krüger, pisarz, prezydent Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych
  prof. Bohdan Maruszewski, kardiochirurg dziecięcy, współtwórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  Rafał Kowalczyk, fotograf przyrody, prof. IBS PAN
  Dariusz Bugalski, poeta, dziennikarz
  Jarosław Kuźniar, dziennikarz
  Aneta Prymaka – Oniszk, dziennikarka, pisarka
  Katarzyna Droga, pisarka
  Natalia Fiedorczuk-Cieślak, pisarka
  Małgorzata Dmitruk, artystka sztuk wizualnych
  „Todar” Żmicier Wajciuszkiewicz, kompozytor, wykonawca, Białoruś
  Lech Wilczek, przyrodnik, artysta fotografik, pisarz
  Bożena i Jan Walencikowie – filmowcy, przyrodnicy
  Filip Springer, pisarz, reporter
  Beata Hyży-Czołpińska, scenarzystka, reżyserka
  Krystian Matysek, operator filmowy, reżyser
  Jan P. Matuszyński, reżyser
  Paweł Pawlikowski, reżyser
  Maciej Bochniak, reżyser
  Natalia Koryncka-Gruz, reżyserka
  Mariusz Grzegorzek, reżyser
  Jerzy Skolimowski, reżyser
  Xawery Żuławski, reżyser
  Andrzej Jakimowski, reżyser
  Borys Lankosz, reżyser
  Marcin Bortkiewicz, reżyser
  Andrzej Jakimowski, reżyser
  Marek Brodzki, reżyser
  Łukasz Ronduda, reżyser
  Małgorzata Szumowska, reżyserka
  Filip Bajon, reżyser, scenarzysta, prozaik
  Krystyna Zachwatowicz, aktorka
  Karol Maliszewski, pisarz, Uniwersytet Wrocławski
  Justyna Czechowska, tłumaczka
  Maja Jaszewska, dziennikarka
  Magdalena Barbaruk, kulturoznawca, Uniwersytet Wrocławski
  Wojciech Browarny, historyk literatury, Uniwersytet Wrocławski
  Lisa Palmes, tłumaczka, Niemcy
  Marcin Szuster, tłumacz
  Leszek Dawid, reżyser
  Joanna Kos-Krauze, reżyserka i scenarzystka
  Maria Zmarz-Koczanowicz, reżyserka
  Wiesław Saniewski, reżyser
  Magda Lankosz, dyrektorka administracyjna Gildii
  Janusz Zaorski, reżyser, scenarzysta
  Anna Osmólska-Mętrak, krytyk filmowy
  Anna Kazejak, reżyserka
  Rafael Lewandowski, reżyser
  Anna Jadowska, reżyserka
  Magnus von Horn, reżyser
  Tomasz Wasilewski, reżyser
  Marek Lechki, reżyser
  Katarzyna Klimkiewicz, reżyserka
  Barbara Białowąs, reżyserka
  Jan Hryniak, reżyser
  Mira Żelechower Aleksiun, malarka
  Jan Jaromir Aleksiun, artysta grafik
  Matthias Kneip, pisarz, Niemcy
  Amedeo Baumgartner, malarz i pisarz, Szwajcaria
  Iwona Siekierzyńska, reżyserka
  Jan Kidawa-Błoński, reżyser
  Andrzej Saramonowicz, reżyser
  Ryszard Brylski, reżyser
  Piotr Ibrahim Kalwas, pisarz
  Andrzej Sosnowski, literat
  Anna Górecka, tłumaczka
  Andrzej Kopacki, filolog
  Łukasz Żebrowski, tłumacz
  Małgorzata Łukasiewicz, tłumaczka
  Katarzyna Leszczyńska, tłumaczka, organizatorka turystyki
  Katarzyna Androsiuk, tłumaczka, nauczycielka
  Paweł Piszcztowski, filolog, eseista, tłumacz
  Anna Bolecka, pisarka
  Manfred Mack, tłumacz, Niemcy
  Kasia Adamik, reżyserka
  Melinda Nadj Abonji, pisarka, Szwajcaria
  Jurczok 1001, artysta spoken word, Szwajcaria
  Anna Wasilewska, tłumaczka
  Manana Chyb, wydawczyni
  Paweł Mossakowski, krytyk filmowy
  Zofia Zasacka, socjolożka
  Tomasz Zasacki, adwokat
  Katarzyna Bursze, architekt
  Aleksander Bursze, archeolog
  Piotr Łukasiewicz, konsultant ds. marketingu
  Jadwiga Siemaszko, socjolog
  Zenon Kruczyński, pisarz
  Dorota Kruczyńska, lekarz
  Joachim Paetzold Dipl. Math./Dipl. Ing. Heidelberg
  Christel Storch-Paetzold, psycholog, Niemcy
  Tanja Dückers, pisarka, dziennikarka, Niemcy
  Iwona Lompart, animatorka kultury, dziennikarka, fotografka
  Milan Bartl, księgarz, działacz kulturalny, Niemcy
  Birgit Albrecht, redaktorka, Niemcy
  Ingo Schulze, pisarz, Niemcy
  Paulina Schultz, pisarka, Niemcy
  Marcin Filipowicz, animator kultury
  Kuba Wojtaszczyk, pisarz
  Agata Olejniuk, fotografka, aktywistka
  Marcin Wicha, pisarz, grafik
  Tomasz Kandziora, grafik, projektant
  Maciej Gierszewski, poeta, krytyk literacki
  Adriana Kovacheva, tłumaczka i badaczka literatury polskiej i bułgarskiej
  Anna Mieszała, animatorka kultury, edukatorka
  Monika Browarczyk, tłumaczka i badaczka literatury indyjskiej
  Agata Drwięga, teatrolożka, animatorka kultury
  Joanna Roszak, poetka, pisarka, edukatorka
  Kinga Piotrowiak-Junkiert, tłumaczka i badaczka literatury węgierskiej
  Natalia Kołacz, graficzka, animatorka kultury
  Maciej Junkiert, historyk literatury
  Iza Klementowska, reporterka, pisarka
  Malina Prześluga-Delimata, dramatopisarka, edukatorka
  Marta Tymowska-Wicha, edukatorka, animatorka
  Sylwia Izabela Schab, badaczka literatury duńskiej, skandynawistka, edukatorka
  Krzysztof Majer, tłumacz i badacz literatury amerykańskiej
  Aleksandra Woldańska, graficzka, ilustratorka
  Ilma Rakusa, pisarka i tłumaczka, Szwajcaria
  Adam Grzelec, artysta
  Agata Szudzik, poetka
  Tomasz Kowalski, freelancer
  Michał Gogiel, architekt, muzyk, malarz
  Patryk Szaj, redaktor
  Mateusz Dworek, prezes Fundacji Kultury Akademickiej
  Karol Francuzik, redaktor, krytyk
  Joanna Przygońska, kierownik zespołu ds. literatury Centrum KUltury ZAMEK w Poznaniu
  Rafał Gawin, instruktor, konferansjer, publicysta
  Łukasz Pałczyński, fotograf
  Jakub Sajkowski, poeta, nauczyciel języków
  Joanna Bociąg, animatorka kultury, specjalistka ds. sprzedaży w Wydawnictwie WBPiCAK
  Konrad Góra, poeta
  Robert Rybicki, pisarz
  Piotr Hajduga, programista
  Izabela Hajduga, nauczyciel
  Joanna Mueller, poetka, redaktorka
  Izabella Mazur, architekt wnętrz
  Stephane Aubry, tancerz baletu
  Marcin Czerwiński, nauczyciel akademicki, wydawca, redaktor
  Mariusz Grzebalski, poeta, redaktor
  Patrycja Kopacka, poetka
  Małgorzata Lebda, poetka
  Tomasz Bąk, poeta
  Natali Słoińska, redaktorka
  Marcin Ostrychacz, poeta
  Andrzej Franaszek, literaturoznawca, pisarz, krytyk literacki, wykładowca uniwersytecki
  Anna Romaniuk, historyk literatury
  Radosław Romaniuk, literaturoznawca, pisarz
  Joanna Manowska, fotograf
  Anna Gajewska, grafik
  Eunice Blavascunas, antropolog kultury, wykładowca akademicki, USA
  Maddalena Maffei, pisarka, poetka, Włochy
  Nathalie Lété, artystka wizualna, projektantka, Francja
  Agnieszka Skórzewska-Skowron, dr nauk humanistycznych i teologii, redaktor prowadząca
  Patrycja Jackson, psycholog, fotograf, Wielka Brytania
  Olexandr Feshchenko, filmowiec, Ukraina
  Małgorzata Szadkowska, prezes Fundacji CIWF Polska
  Marek Zagańczyk, pisarz, wydawca
  Sylwia Nieckarz, reportażystka, dziennikarka
  Kayah, wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna
  Maria Peszek, aktorka, piosenkarka
  Maciej Szajkowski, muzyk, dziennikarz
  Magdalena Sobczak, muzyk
  Sylwia Świątkowska, muzyk
  Ewa Wałecka, muzyk
  Piotr Gliński, muzyk
  Paweł Mazurczak, muzyk
  Miłosz Gawryłkiewicz, muzyk
  Mariusz Dziurawiec, producent muzyczny
  Paweł Gumola, wokalista, muzyk
  Robert Matera, wokalista, muzyk
  Kamil Rogiński, wokalista, muzyk
  Nasta Niakrasava, wokalistka
  Agnieszka Sroczyńska, wokalistka, muzyk
  Tomasz Waldowski, muzyk
  Konrad Rogiński, muzyk
  Łukasz Borowiecki, muzyk
  Michał Stawarz, muzyk
  Igor Znyk, producent i menedżer muzyczny
  Mateusz Dobrowolski, dziennikarz muzyczny
  Jacek Podsiadło, poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista
  Michał Rudaś, wokalista
  Jakub Koźba, wokalista
  Kamil Rogiński, muzyk
  Piotr Stefański, muzyk
  Patryk Kraśniewski, muzyk
  Adam Wajrak, dziennikarz, pisarz
  Nuria Selva, prof. IOP PAN


OKO.press sprawdza, czy politycy ratują świat przed katastrofą klimatyczną.
Wesprzyj nas, też chcemy przeżyć.

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!