Zagrożone wybory, stabilność gospodarki i działalność partii politycznych. ISP o ustawach sądowych PiS
46 Posiedzenie Sejmu VIII Kadencji
18.07.2017 Warszawa , Sejm .Minister sprawiedliwosci , Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przemawia podczas 46. posiedzenia Sejmu VIII Kadencji ( pierwsze czytanie pisowskiej ustawy ograniczaj¹cej niezale¿noœæ SN . Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Zagrożone wybory, stabilność gospodarki i działalność partii politycznych. ISP o ustawach sądowych PiS