Adrian Zandberg twierdzi, że mniej niż 20 proc. bezrobotnych ma prawo do zasiłku. Czy naprawdę jest tak źle? Jeśli spojrzeć na dane z ostatnich 10 lat, to jest gorzej


Dzisiaj poniżej 20 proc. bezrobotnych ma prawo do zasiłku. Stworzyliśmy system, w którym znaczna część ludzi, którzy tracą pracę po prostu nie ma prawa do wsparcia.

Adrian Zandberg, Poranek Radia Tok.FM - 06/07/2016

Poranek Radia Tok.FM

Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta


prawda. Prawda. Znaczna większość polskich bezrobotnych nie uzyskuje zasiłków


Lider partii Razem twierdzi, że znaczna część osób, które straciły pracę, nie ma prawa do zasiłku. Chociaż powszechne intuicje mogą być inne, to Adrian Zandberg ma rację. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2016 roku jedynie 13,9 proc. osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni dostaje zasiłek.

W ostatnich 10 latach tylko w czterech kwartałach 2009 roku (GUS podaje takie dane kwartalnie) odsetek bezrobotnych z zasiłkiem wynosił 20 proc. lub więcej.

Dlaczego tak się dzieje? W Polsce mamy restrykcyjne przepisy. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba spełnić łącznie kilka warunków:

  • w ostatnich 18 miesiącach być zatrudnionym przez co najmniej 365 dni;
  • uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej krajowej;
  • opłacać składki na Fundusz Pracy – odpadają osoby pracujące na umowę o dzieło.

Ponadto części bezrobotnych po prostu skończył się okres pobierania zasiłku. Maksymalnie można go dostawać przez 12 miesięcy. Jednocześnie średni czas poszukiwania pracy wynosi według GUS właśnie tyle – mniej więcej rok.

Odsetek bezrobotnych, którym przysługuje prawo do zasiłku

 

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi.
Razem tworzymy OKO.press!

Analityk nierówności społecznych i rynku pracy związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, prekariusz, autor poczytnego magazynu na portalu Facebook, który jest adresowany do tych, którym nie wyszło, czyli prawie do wszystkich.
W OKO.press pisze o polityce społecznej i pracy.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!