Zaokrąglenia Ryszarda Petru. Nowoczesna pompuje dane na temat ograniczenia handlu w niedzielę
Konferencja Nowoczesnej w hotelu Fryderyk w Rzeszowie
23.09.2017 Rzeszow . Hotel Fryderyk przy ul. Szopena 33 . Konferencja Nowoczesnej . Ryszard Petru . Fot. Grzegorz Bukala / Agencja Gazeta

Zaokrąglenia Ryszarda Petru. Nowoczesna pompuje dane na temat ograniczenia handlu w niedzielę