Zarząd NFOŚ zapłacił za laudację dla szefa własnej rady nadzorczej. "Łączy w sobie najlepsze przymioty"
Niżnikowski
fot. pgi.gov.pl

Zarząd NFOŚ zapłacił za laudację dla szefa własnej rady nadzorczej. „Łączy w sobie najlepsze przymioty”