Zatrzymajmy deportację Madiny. Petycja trafiła do Straży Granicznej.
Madina

Zatrzymajmy deportację Madiny i Aminy! Petycja z 8 tys. podpisów trafiła do Straży Granicznej