0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.plFot. Agnieszka Sadow...

Działająca na rzecz społeczności romskiej fundacja W Stronę Dialogu zwraca uwagę, że ukraińscy uchodźcy i uchodźczynie romskiego pochodzenia są w Polsce dyskryminowani. A dzieje się tak, ponieważ polskie władze nie zauważają problemu i nie przeciwdziałają mu. Aktywiści postulują zmianę w siedmiu punktach.

Jak pomóc uchodźcom romskiego pochodzenia? Treść apelu

Apel Fundacji W Stronę Dialogu

 • do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
 • Rady Ministrów,
 • rzecznika praw obywatelskich prof. Marcina Wiącka,
 • marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni
 • oraz liderów partii koalicji rządzącej

w związku z drugą rocznicą rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

W sobotę 24 lutego minęła druga rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna wypędziła z domów 7 milionów Ukrainek i Ukraińców,

w tym 50 000 – 70 000 osób ze społeczności romskiej, z których większość to dzieci.

Ich sytuacja była i jest dramatyczna. Co przez ostatnie dwa lata zrobiły polskie władze, aby wesprzeć uchodźczynie i uchodźców romskiego pochodzenia? Zdecydowanie za mało!

Dlatego dzisiaj, kiedy wojna w Ukrainie trwa kolejny rok, apelujemy do polskich władz o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy sytuacji ukraińskiej społeczności romskiej. Romki i Romowie z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, spotkali się – i nadal spotykają – z dyskryminacją, gorszym traktowaniem i odrzuceniem. Tym samym romskie osoby uchodźcze z Ukrainy stały się „uchodźcami drugiej kategorii” ignorowanymi przez dotychczasową władzę, która przymykała oczy na segregację, brak dostępu Romek i Romów do ośrodków zbiorowego zakwaterowania przyzwalając tym samym na dyskryminację tej najsłabszej grupy uchodźczyń i uchodźców.

Dlatego jako Fundacja W Stronę Dialogu – założona w 2012 roku czołowa organizacja działająca na rzecz społeczności romskiej w Polsce prowadząca w Warszawie Centrum Społeczności Romskiej –

apelujemy do polskiego rządu o zejście ze ścieżki dyskryminacji i uprzedzeń,

którą podążała poprzednia władza i zmianę kierunku działań w stronę rozwiązań, które winny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.

Kierujemy do polskich władz 7 głównych postulatów.

Ich realizacja to pierwszy krok ku poprawie krytycznej sytuacji społeczności uchodźczej pochodzenia romskiego, którą wojna w Ukrainie wygnała do Polski.

 1. Stworzenie we współpracy z organizacjami społecznymi, w tym organizacjami romskimi, kompleksowego programu wsparcia uchodźczyń i uchodźców pochodzenia romskiego.
 2. Zdjęcie pełnej odpowiedzialności za pomoc romskim osobom uchodźczym z organizacji społecznych na rzecz zwiększenia zaangażowania instytucji państwowych.
 3. Przygotowanie planu kwaterunkowego dla osób mieszkających obecnie w miejscach zbiorowego zakwaterowania, które w niedalekiej przyszłości mają zostać zlikwidowane, przy jednoczesnym zahamowaniu procederu segregacji etnicznej w tychże miejscach.
 4. Zagwarantowanie dzieciom i młodzieży pochodzenia romskiego pełnego dostępu do edukacji, który obecnie bywa im blokowany.
 5. Wsparcie finansowe organizacji społecznych działających na rzecz uchodźczyń i uchodźców ze społeczności romskiej z Ukrainy z uwagi m.in. na odpływające z Polski finansowanie międzynarodowe.
 6. Nałożenie na władze lokalne i instytucje prowadzące ośrodki dla uchodźczyń i uchodźców, w których przebywają osoby ze społeczności romskiej, obowiązku współpracy z organizacjami społecznymi obejmującego możliwość wstępu na teren ośrodków, który obecnie bywa blokowany.
 7. Podjęcie działań mających na celu redukcję uprzedzeń i walkę z dyskryminacją, której uchodźczynie i uchodźcy pochodzenia romskiego doświadczają ze strony polskiego społeczeństwa, pracowników i pracowniczek społecznych oraz instytucji państwowych.

Jako Fundacja W Stronę Dialogu – pierwsza organizacja w Polsce, która zaangażowała się w działania pomocowe na rzecz osób uchodźczych pochodzenia romskiego z Ukrainy – jesteśmy gotowe i gotowi wesprzeć polski rząd ekspertyzą i doświadczeniem. Jednocześnie apelujemy o potraktowanie sytuacji Romek i Romów z Ukrainy jako jeden z priorytetów. Bez wsparcia władz nie będziemy w stanie skutecznie działać na rzecz poprawy sytuacji tej najbardziej marginalizowanej grupy uchodźczej z Ukrainy.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze