0:00
0:00

0:00

Podczas 28. konferencji Europejskiego Centrum Fundacji w Warszawie spotkało się ponad 500 organizacji filantropijnych oraz fundacji i organizacji pozarządowych z całej Europy. Konferencja zatytułowana "Courage to re-embrace solidarity in Europe. Can philantropy take the lead?" była poświęcona solidarności i roli filantropii w jej budowaniu. 2 czerwca 2017 roku podczas ostatniego panelu: "Budowanie murów, nie mostów - wkład działalności filantropijnej w umacnianiu solidarności na świecie" reprezentanci organizacji proponowali, jak finansować organizacje obywatelskie i dyskutowali o misji i wyzwaniach działalności filantropijnej.

To wszystko zaowocowało powołaniem Sojuszu na rzecz Solidarności i Demokracji. Ma służyć wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego wszędzie tam, gdzie próbuje się ograniczać jego niezależność.

W obronie niezależności społeczeństwa obywatelskiego

Ogłaszając mobilizację środowiska, organizacje kilkukrotnie podkreślały zaniepokojenie atakami na ngo. W deklaracji ideowej można przeczytać: "coraz częściej w Europie dochodzi do prób ograniczania niezależności społeczeństwa obywatelskiego, co zagraża podstawowym wartościom takim jak: różnorodność, równość i wolności demokratyczne. Krępowana jest swoboda działania organizacji pozarządowych, instytucji akademickich i wolnych mediów.

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego są atakowani, dyskredytowani i przedstawiani jako wrogowie publiczni.

Celem Sojuszu jest zarówno przeciwdziałanie ograniczaniu niezależnego działania społeczeństwa obywatelskiego jak i szerzej - podważaniu wartości demokratycznych, takich jak godność, wolność, sprawiedliwość, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka.

Dlatego zobowiązujemy się do połączenia naszych środków i zasobów i utworzenia Funduszu Solidarności, który wspierać będzie instytucje społeczeństwa obywatelskiego i chronić wartości demokratyczne w Europie".

Mobilizacja organizacji filantropijnych

"Powołując ten Sojusz tu, w Polsce, kolebce ruchu solidarnościowego w Europie, chcemy pokazać, że europejskich i międzynarodowe instytucje filantropijne są gotowe połączyć swoje siły i działać wspólnie na rzecz wzmocnienia solidarności w Europie.

Jesteśmy przekonani, ze jako wspólnota instytucji filantropijnych musimy wysłać czytelny sygnał, że demokracja nie obroni się bez silnego, niezależnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Jako organizacje, które wykorzystują prywatne środki na rzecz dobra publicznego

mamy też do spełnienia bardzo ważną rolę - przypominanie instytucjom publicznym w Europie o konieczności tworzenia trwałych mechanizmów pozwalających chronić, bronić i upowszechniać podstawowe wartości.

Nasze czasy wymagają od nas odwagi, by połączyć siły i działać wspólnie na rzecz demokracji i solidarności w Europie i na świecie".

Warszawa, 2 czerwca 2017 r.

Dziś podczas 28. dorocznej konferencji Europejskiego Centrum Fundacji w Warszawie „Courage to re-embrace solidarity in Europe – Can philanthropy take the lead?” grupa fundacji zaniepokojonych stanem demokracji w Europie ustanowiła Sojusz na rzecz Solidarności i Demokracji.

Coraz częściej w Europie dochodzi do prób ograniczania niezależności społeczeństwa obywatelskiego, co zagraża podstawowym wartościom takim jak: różnorodność, równość i wolności demokratyczne. Krępowana jest swoboda działania organizacji pozarządowych, instytucji akademickich i wolnych mediów. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego są atakowani, dyskredytowani i przedstawiani jako wrogowie publiczni.

Celem Sojuszu jest zarówno przeciwdziałanie ograniczaniu możliwości niezależnego działania społeczeństwa obywatelskiego jak i szerzej - podważaniu wartości demokratycznych, takich jak godność, wolność, sprawiedliwość, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka. Dlatego zobowiązujemy się do połączenia naszych środków i zasobów i utworzenia Funduszu Solidarności, który wspierać będzie instytucje społeczeństwa obywatelskiego i chronić wartości demokratyczne w Europie.

Powołując ten Sojusz tu, w Polsce, kolebce ruchu solidarnościowego w Europie, chcemy pokazać, że europejskich i międzynarodowe instytucje filantropijne są gotowe połączyć swoje siły i działać wspólnie na rzecz wzmocnienia solidarności w Europie. Jesteśmy przekonani, że jako wspólnota instytucji filantropijnych musimy wysłać czytelny sygnał, że demokracja nie obroni się bez silnego, niezależnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Jako organizacje, które wykorzystują prywatne środki na rzecz dobra publicznego mamy tez do spełnienia bardzo ważną rolę - przypominanie instytucjom publicznym w Europie o konieczności tworzenia trwałych mechanizmów pozwalających chronić, bronić i upowszechniać podstawowe wartości. Nasze czasy wymagają od nas odwagi, by połączyć siły i działać wspólnie na rzecz demokracji i solidarności w Europie i na świecie.

Kolebka "Solidarności"

Utworzenie inicjatywy w Polsce ma nie tylko wymiar symboliczny. Obok Węgier, to właśnie Polska wiedzie niechlubny prym w próbach ograniczania swobody społeczeństwa obywatelskiego. Opublikowany w maju 2017 roku raport Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy dosadnie wskazał, że polski rząd prowadzi kampanię podważającą wiarygodność organizacji pozarządowych. Odcina niektóre z nich (zgodnie z kryterium światopoglądowym) od finansowania oraz próbuje zwiększyć kontrolę nad spontaniczną aktywnością obywatelską.

Przeczytaj także:

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze