0:000:00

0:00

W środę 17 kwietnia o godzinie 13:00 - po tygodniu od uruchomienia zbiórki - na koncie "Funduszu Strajkowego" zaksięgowano dokładnie 6 584 974 zł. Do tej pory wpłat na konto założone z inicjatywy Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” można było dokonywać drogą tradycyjną, czyli przelewem bankowym na numer konta:

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Tuż przed godziną 16:00 na profilu Haliny Bortnowskiej, jednej z członkiń Komitetu, uruchomiono zbiórkę facebookową. Halina Bortnowska (rocznik 1931) to filozofka, teolożka, publicystka, animatorka katolicyzmu otwartego, działaczka praw człowieka, członkini Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uczestniczka strajków po 13 grudnia 1981, córka nauczycielki, znana z zamiłowania do pracy z młodzieżą.

[0]=68.ARBY8ZMRVaZiME142_UhvoVaYiGzYGI1lJw2zobPZPPfIWcBgaGRngEUItzVMeGAShKr01em85jKlMH6zrxTe0kIvEZV8Kw4S1kbapMTkZqWB1GdCPwi27clDCgNKZsYmZObuQZ77fVX9uxHFzRSrNdLeoLsFBfCJdvA7i48MsRXaAF4R9gg7cNnReiPgSdDizcDc56W5XiaiA_E67BnWElLVcYO4u3jnpPxTGabfTsO6c3Bxjw4ahIeRigXa633EVKC5h7iwnuc6l0FRyf-8lD18pRrtK8LFBFnytKxb9eTJhOy90UymglEQXTGtKnE1b3WpzcBciRldF9NK_zf51N8Bw&__tn__=-R

O założeniu zbiórki napisała tak: „Przekazałam swoją »13 emeryturę« na fundusz strajkowy »Wspieram Nauczycieli«, bo trzeba okazać solidarność z nauczycielami i pracownikami oświaty. Cieszę się z obywatelskich manifestacji poparcia dla protestu szkół - to znaczy, że duch się nas trzyma.

Pamiętajmy, że oni strajkują dla dobra szkoły i uczniów. To może być piękny czas do nauki, jak ubiegać się o swoje prawa i prawa dla wszystkich. Dzisiaj w ramach akcji „Wspieram Nauczycieli” uruchamiamy internetową zbiórkę pieniędzy. Zgodziłam się udostępnić swoją przestrzeń na Facebooku, ponieważ bardzo tę akcję popieram i ponieważ mnie o to poproszono.

Dla mnie inicjatywa naszego Społecznego Komitetu »Wspieram nauczycieli« jest ważna także dlatego, że w szkołach mam jeszcze wnuki i jestem córką nauczycielki".

Kto dostanie pieniądze z Funduszu Strajkowego?

Jak informowaliśmy, Fundusz jest przeznaczony dla osób, które nie są członkami/członkiniami związków zawodowych (te mają własne środki wsparcia dla strajkujących). Zakładając, że w strajku wytrwa ok. 250-300 tys. osób, z czego połowa nie jest zrzeszona w związkach, dostajemy ok. 125 tys. potencjalnych odbiorców wsparcia.

Jeśli jedna piąta z nich znalazła się

w szczególnie trudnej sytuacji – co dotyczy przede wszystkim małżeństw nauczycielskich i samotnych matek – dostajemy liczbę 25 tys. osób, którym powinniśmy pomóc.

Zbiórka na obecnym poziomie dawałaby przy tych – arbitralnych założeniach – ponad 250 zł zapomogi na osobę, ale liczymy na znaczny wzrost wpłat, m.in. dodatkowym kanałem na FB.

Kto jest w Społecznym Komitecie?

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” organizuje moralne i materialne wsparcie dla nauczycieli. Fala wpłat konsekwentnie się rozpędza. Wieczorem 11 kwietnia było mniej niż 100.000 zł, 12 kwietnia o 10.30 – 404 tys., o 13.30 zaksięgowano ponad 1,2 mln zł złotych, a wieczorem 12 kwietnia dwa razy więcej – 2,4 mln zł. 13 kwietnia po południu wpłaty przekroczyły 3 mln zł.

Udział w społecznym komitecie „Wspieram Nauczycieli” zadeklarowali wybitni przedstawiciele środowisk edukacji, prawa, nauki i kultury, a także dziennikarze.

Organizatorzy mówią, że wszystkie osoby, do których się zwrócili o udział w komitecie, odpowiadały z entuzjazmem. Choć są to tak zajęci ludzie, jak reżyser Paweł Pawlikowski, reżyserka Monika Strzępka, pisarka Olga Tokarczuk czy wybitni naukowcy pokroju historyka Andrzeja Friszke czy fizyka Łukasza Turskiego.

Inicjatywę wsparła królowa polskiej humanistyki Maria Janion, laureat nagrody Nike 2018 Marcin Wicha, prof. Halina Bortnowska i popularny badacz języka prof. Jerzy Bralczyk, a także współtwórczyni ruchu szkół społecznych Krystyna Starczewska.

Komitet zaszczycili też prof. Adam Strzembosz, pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, najwyższy autorytet polskiego prawa i słynna powstanka warszawska Wanda Traczyk-Stawska.

Oprócz nich w Komitecie znaleźli się Henryka Bochniarz, Wojciech Chmielarz, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz (redaktor naczelny OKO.press), Jacek Żakowski.

Odezwa Komitetu Społecznego „Wspieram obywateli”

„Stajemy po stronie nauczycieli z wdzięczności za to, że codziennie wspierają nasze dzieci i wnuki. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia.

Strajkujący nauczyciele i nauczycielki, a także inni pracownicy szkół i przedszkoli, walcząc o godne wynagrodzenia zabiegają o edukację na miarę potrzeb XXI wieku. To nasza wspólna odpowiedzialność, by zarobki pozwalały im na porządną pracę bez gorączkowego rozglądania się za dodatkowymi źródłami dochodu. By nie odchodzili ze szkół, by czuli się docenieni, by mogli polecać ten piękny zawód wszystkim.

Dlatego wyrażamy solidarność ze strajkującymi nauczycielami także w imię najlepiej pojętego patriotyzmu – troski o przyszłość Polski.

Ten strajk jest lekcją wychowania obywatelskiego nie tylko dla uczniów, ale i dla nas wszystkich. Jest też lekcją solidarności, której wspaniałą tradycją Polska może się chlubić.

Strajkujący ponoszą nie tylko koszt moralny strajku, ale też koszty materialne. Ogłaszając zbiórkę chcemy wspomóc tych, którzy uczestnicząc w proteście znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Dla których strata nauczycielskich zarobków za czas strajku oznacza katastrofę finansów rodzinnych.

Jako społeczny komitet wsparcia nauczycielskiego strajku zadbamy, by pieniądze ze zbiórki zostały przekazane tym najbardziej potrzebującym.

Okażmy im pomoc, solidarność, wsparcie i życzliwość. A także wdzięczność, że walczą o lepszą szkołę dla naszych dzieci i wnuków i o lepszą Polskę dla nas wszystkich”.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze