Na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej minister Zbigniew Ziobro powołał córkę posła i wiceministra w rządzie PiS. Wcześniej sędziowie z okręgu odrzucili jej kandydaturę na funkcję prezesa. Wiceprezesem została wbrew kolejnej negatywnej opinii sędziów. Czy tak będzie wyglądało niebawem powoływanie władz wszystkich sądów w Polsce?

Już niebawem ruszy wymiana władz sądów w całej Polsce. Zbigniew Ziobro – minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie – będzie miał pół roku na odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Takie prawo daje mu podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Na zwolnione miejsca Ziobro będzie mógł, bez wymaganych obecnie konsultacji ze środowiskiem sędziowskim, powołać nowych prezesów i wiceprezesów.

Ale pod rządami dotychczasowej ustawy minister także ich powoływał – gdy pojawiały się wakaty na stanowiskach. Z informacji, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że

za rządów PiS, od listopada 2015 roku do połowy maja 2017 roku, powołano 6 prezesów i 6 wiceprezesów sądów apelacyjnych oraz 19 prezesów i 27 wiceprezesów sądów okręgowych.

Niektóre dotychczasowe nominacje pokazują jak może wyglądać wymiana kadrowa na kierowniczych stanowiskach.

 • Prezesi i wiceprezesi sądów powołani za rządów PiS

  Prezesi sądów apelacyjnych:

  1. SA w Warszawie – Beata Waś, powołana z dniem 6 lipca 2016 r.,
  2. SA w Białymstoku – Piotr Niedzielak, powołany z dniem 20 marca 2017 r.,
  3. SA w Łodzi – Tomasz Szabelski, powołany z dniem 16 stycznia 2017 r.,
  4. SA w Poznaniu – Andrzej Daczyński, powołany z dniem 4 maja 2017 r.,
  5. SA w Rzeszowie – Marek Klimczak, powołany z dniem 12 października 2016 r.,
  6. SA w Szczecinie – Maciej Żelazowski, powołany z dniem 23 czerwca 2016 r.

  Wiceprezesi sądów apelacyjnych:

  1. SA w Warszawie – Małgorzata Janicz, powołana z dniem 7 grudnia 2016 r.,
  2. SA w Warszawie – Ewa Klimowicz-Przygódzka, powołana z 1 listopada 2016 r.,
  3. SA w Gdańsku – Jacek Grela, powołany z dniem 1 kwietnia 2016 r.,
  4. SA w Łodzi – Sławomir Lerman, powołany z dniem 27 lutego 2017 r.,
  5. SA w Rzeszowie – Dariusz Mazurek, powołany z dniem 6 grudnia 2016 r.,
  6. SA w Szczecinie – Beata Górska, powołana z dniem 22 sierpnia 2016 r.

  Prezesi sądów okręgowych:

  1. SO  w Warszawie – Paweł Iwaniuk, powołany z dniem 29 marca 2017 r.,
  2. SO w Bielsku-Białej – Andrzej Trzopek, powołany z dniem 6 marca 2017 r.,
  3. SO w Częstochowie – Adam Synakiewicz, powołany z dniem 5 listopada 2015 r.,
  4. SO w Koninie – Waldemar Cytrowski, powołany z dniem 1 lipca 2016 r.,
  5. SO w Legnicy – Paweł Pratkowiecki, powołany z dniem 11 kwietnia 2016 r.,
  6. SO w Nowym Sączu – Zbigniew Krupa, powołany z dniem 20 kwietnia 2016 r.,
  7. SO w Olsztynie – Danuta Hryniewicz, powołana z dniem 20 czerwca 2016 r.,
  8. SO w Opolu – Jerzy Połukord, powołany z dniem 1 lutego 2016 r.,
  9. SO w Płocku – Jarosław Pejta, powołany z dniem 20 kwietnia 2016 r.,
  10. SO w Poznaniu – Krzysztof Lewandowski, powołany z dniem 4 maja 2017 r.,
  11. SO w Siedlcach – Iwona Pawlukowska, powołana z dniem 21 października 2016 r.,
  12. SO w Sieradzu – Elżbieta Zalewska-Statuch, powołana z dniem 1 września 2016 r.,
  13. SO w Świdnicy – Anatol Gul, powołany z dniem 11 kwietnia 2016 r.,
  14. SO w Tarnobrzegu – Szymon Rożek, powołany z dniem 24 listopada 2016 r.,
  15. SO w Tarnowie – Andrzej Bosak, powołany z dniem 15 kwietnia 2016 r.,
  16. SO w Toruniu – Jerzy Naworski, powołany z dniem 1 maja 2016 r.,
  17. SO we Wrocławiu – Maciej Skórniak, powołany z dniem 15 listopada 2016 r.,
  18. SO w Zamościu – Jerzy Żurawicki, powołany z dniem 5 marca 2016 r.,
  19. SO w Zielonej Górze – Bogumił Hoszowski, powołany z dniem 23 czerwca 2016 r.

  Wiceprezesi sądów okręgowych:

  1. SO w Białymstoku – Marek Wasiluk, powołany z dniem 1 grudnia 2016 r.,
  2. SO w Bielsku-Białej – Anna Szwed-Szczygieł, powołana z dniem 1 maja 2017 r.,
  3. SO w Bydgoszczy – Maria Leszczyńska, powołana z dniem 1 czerwca 2016 r.,
  4. SO w Częstochowie – Andrzej Znak, powołany z dniem 1 lutego 2016 r.,
  5. SO w Częstochowie – Katarzyna Sidyk, powołana z dniem 1 stycznia 2016 r.,
  6. SO w Gdańsku – Leszek Jantowski, powołany z dniem 21 czerwca 2016 r.,
  7. SO w Koninie – Jolanta Tembłowska, powołana z dniem 5 sierpnia 2016 r.,
  8. SO w Krakowie- Adam Sęk, powołany z dniem 1 kwietnia 2016 r.,
  9. SO w Legnicy – Elżbieta Hallada, powołana z dniem 20 czerwca 2016 r.,
  10. SO w Nowym Sączu – Ewa Ślusarczyk, powołana z dniem 1 czerwca 2016 r.,
  11. SO w Olsztynie – Beata Grzybek, powołana z dniem 1 sierpnia 2016 r.,
  12. SO w Olsztynie – Olgierd Dąbrowski-Żegalski, powołany z 1 sierpnia 2016 r.,
  13. SO w Opolu – Paweł Mehl, powołany z dniem 21 marca 2016 r.,
  14. SO w Płocku – Dariusz Wysocki, powołany z dniem 15 września 2016 r.,
  15. SO w Rzeszowie – Tadeusz Strzyż, powołany z dniem 15 kwietnia 2016 r.,
  16. SO w Siedlcach – Mirosław Leszczyński, powołany z dniem 1 grudnia 2016 r.,
  17. SO w Sieradzu – Joanna Składowska, powołana z dniem 1 listopada 2016 r.,
  18. SO w Szczecinie – Agnieszka Tarasiuk-Tkaczyk, powołana z dniem 1 maja 2016 r.,
  19. SO w Szczecinie – Bogumiła Staniek, powołana z dniem 20 września 2016 r.,
  20. SO w Świdnicy- Dariusz Pająk, powołany z dniem 1 lutego 2016 r.,
  21. SO w Tarnowie – Barbara Wójcik, powołana z dniem 1 czerwca 2016 r.,
  22. SO w Toruniu – Igor Zgoliński, powołany z dniem 1 grudnia 2016 r.,
  23. SO we Wrocławiu – Wojciech Łukowski, powołany z dniem 1 lipca 2016 r.,
  24. SO we Wrocławiu – Izabela Baca, powołana z dniem 19 lipca 2016 r.,
  25. SO w Zamościu – Tadeusz Bizior, powołany z dniem 1 kwietnia 2016 r.,
  26. SO w Zielonej Górze – Rafał Skrzypczak, powołany z dniem 25 listopada 2016 r.,
  27. SO w Zielonej Górze – Dorota Kordiak, powołana z dniem 18 stycznia 2016 r.

Negatywna opinia sędziów 

OKO.press prześledziło, jak wyglądało powołanie przez ministra Ziobrę władz Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Jako kandydatkę na prezesa tego sądu Ziobro forsował sędzię Annę Szwed-Szczygieł. Prywatnie jest ona córką Stanisława Szweda – wieloletniego bielsko-bialskiego posła PiS i wiceministra resortu rodziny w rządzie Beaty Szydło.

Zgodnie z dotychczasową ustawą, minister sprawiedliwości przed powołaniem prezesa Sądu Okręgowego, musiał zasięgnąć opinii zgromadzenia ogólnego sędziów orzekających w tym okręgu.

Kandydatura sędzi Anny Szwed-Szczygieł została przedstawiona zgromadzeniu sędziów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w październiku 2016 roku. Ale sędziowie nie poparli jej. Aż 47 osób głosowało przeciwko tej kandydaturze, 11 – za, 8 wstrzymało się od głosu.

To oznaczało, że minister mógłby powołać Szwed-Szczygieł na stanowisko prezesa tylko za zgodą Krajowej Rady Sądownictwa. Resort Ziobry nie wystąpił jednak o opinię do KRS. Wysunął innego kandydata na prezesa – sędziego Andrzeja Trzopka. W lutym 2017 roku zyskał on akceptację sędziowskiego zgromadzenia i w marcu został powołany przez ministra na prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.Powołanie wbrew opinii

Wtedy ponownie powróciła kandydatura sędzi Szwed-Szczygieł. Nowy prezes sądu złożył wniosek o powołanie jej na funkcję wiceprezesa. I znów:

Kolegium SO w Bielsku-Białej oraz prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach zaopiniowali jej kandydaturę negatywnie. Ale przy powoływaniu wiceprezesa negatywne opinie nie są wiążące dla ministra. 28 kwietnia br. Ziobro powołał więc sędzię Szwed-Szczygieł na to stanowisko.

Czemu minister forsował tę sędzię na kierownicze stanowiska? Ministerstwo sprawiedliwości w odpowiedzi na pytania OKO.press tłumaczy, że spełniła ona wymogi formalne. W 2004 roku zdała z wynikiem dobrym egzamin sędziowski, potem była asesorem i sędzią w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. Od 2014 roku jest sędzią okręgową.

Czy fakt, że jest córką wiceministra z PiS miał znaczenie przy nominacji? „W dokumentach osobowych nie ma informacji dotyczących funkcji sprawowanych przez rodziców”- odpowiedziało nam Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rodzinne powiązania sędzi są jednak publicznie znane.Iustitia apeluje: nie zabiegajcie o stanowiska

Politycy opozycji apelują o monitoring tego, co będzie robił teraz – po zmianie zasad obsadzania władz sądów – minister Ziobro. A Stowarzyszenie Sędziów Iustitia 24 lipca br. zaapelowało do sędziów, by nie zabiegali u ministra sprawiedliwości o stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów.

„Inne zachowanie stanowi legitymizację przepisów prawa niezgodnych z Konstytucją [chodzi o podpisaną przez prezydenta ustawę o ustroju sądów powszechnych – red.]. Jest także sprzeczne z naszą powinnością sędziowską wobec Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli” – stwierdził prezes Iustitii, sędzia Krystian Markiewicz.


Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!