Znicze i buciki w hołdzie ofiarom Kościoła. Policja legitymuje uczestników, Babcia Kasia z zarzutami
demonstracja przed kościołem św. Krzyża
fot. Robert Kuszyński

Znicze i buciki w hołdzie ofiarom Kościoła. Policja legitymuje uczestników, Babcia Kasia z zarzutami