0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: 11.01.2013 WARSZAWA , MACIEJ WASIK , MARIUSZ KAMINSKI ORAZ ERNEST BEJDA PODCZAS KONFERENCJI PIS NT . SLUZB CBA . FOT. ADAM STEPIEN / Agencja Wyborcza.pl11.01.2013 WARSZAWA ...

Publikujemy kluczowe fragmenty grudniowego (2023) wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczącego działań wiceprezesa PiS Mariusza Kamińskiego i posła PiS Macieja Wąsika jako szefów CBA w 2007 roku. Po wyroku obaj utracili mandaty poselskie i mają trafić do więzienia.

Mowa sądów nie należy do łatwych, ale lektura pozwoli wyrobić sobie własne zdanie w sytuacji, gdy trwa polityczna awantura z aktywnym udziałem prezydenta RP, a sprawa Kamińskiego i Wąsika stanowi trudny test dla Koalicji 15 października i osobiście dla marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Przeczytaj także:

Wybraliśmy kluczowe fragmenty wyroku sądu (w odniesieniu do Kamińskiego i Wąsika), wcześniej opiszemy krótko kontekst całej sprawy.

Na zdjęciu głównym od lewej: Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Ernest Bejda (zastępca Kamińskiego, a w latach 2016-2020 szef CBA) podczas konferencji PiS o CBA w 2013 roku. Fot. FOT. Adam Stępień/ Agencja Wyborcza.pl

Wyroki złagodzone, ale zarzuty powtórzone

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 30 marca 2015 roku złożoną przez cztery osoby: byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego skazanego na trzy lata więzienia i 10 lat zakazu wykonywania funkcji publicznych oraz biorących udział w operacji CBA agentów CBA Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendela (po 2,5 roku). Maciej Wąsik skazany na taką samą karę jak Kamiński wycofał apelację po ułaskawieniu przez prezydenta w trakcie procesu w 2015 roku.

20 grudnia 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok, stawiając te same zarzuty, co sąd rejonowy w 2015 roku (zrezygnował tylko z zarzutu nielegalnego założenia podsłuchów działaczom Samoobrony). Zmniejszył jednak karę dla Kamińskiego i Wąsika (do dwóch lat i pięciu lat zakazu funkcji publicznych) oraz dla agentów Postka i Brendla (do roku więzienia).

Kamiński i Wąsik, a także wszyscy bez wyjątku politycy PiS oraz prezydent Andrzej Duda twierdzą, że operacja CBA służyła walce z korupcją i odrzucają zarzuty o przekroczeniu uprawnień. Kwestionują też, że celem było uderzenie w Andrzeja Leppera ówczesnego ministra rolnictwa skonfliktowanego z Jarosławem Kaczyńskim w koalicyjnym rządzie PiS-Samoobrona-LPR. Operacja okazała się o tyle skuteczna, że w lipcu 2007 roku Lepper został odwołany z funkcji rządowych, ale rozpad koalicji doprowadził do przyspieszonych wyborów, które PiS przegrał i na osiem lat władzę przejęła koalicja PO-PSL.

Afera gruntowa, czyli wielopiętrowa prowokacja

Kamiński i Wąsik sądzeni byli za tzw. aferę gruntową, czyli prowokację CBA z 2007 roku. CBA chciała udowodnić, że za łapówkę dla Leppera można odrolnić w Polsce ziemię, co umożliwia budowanie na niej np. domów. Agent CBA „pod przykryciem” o ksywie Andrzej Sosnowski miał wręczyć łapówkę pośrednikowi Andrzejowi K., który chwalił się, że ma możliwości odrolnienia ziemi w ministerstwie rolnictwa. K. znał Piotra Rybę (nigdy nie przyznał się do zarzutów), który był blisko Andrzeja Leppera.

Kamiński był wtedy szefem CBA, Wąsik jego zastępcą. To oni decydowali o tej operacji specjalnej. Podsłuchiwano wiele osób, fałszowano też dokumenty, m.in. władz samorządowych, bo to one podejmują decyzję o odrolnieniu ziemi. CBA założyła, że postępowanie Andrzeja K. będzie wskazywało na korupcję w resorcie rolnictwa, a może nawet da się udowodnić, że łapówka trafi do samego Leppera. Żeby do tego doprowadzić CBA nie tylko położyła na stole duże pieniądze, a także sfałszowała dokumenty dotyczące prawdziwej działki należącej do prawdziwych osób.

W 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał akcję za nielegalną i skazał Wąsika i Kamińskiego na 3 lata więzienia, a dwóch kolejnych agentów CBA na 2,5 roku więzienia.

Duda ułaskawił, sąd umorzył, ale SN uchylił umorzenie

Skazani wnieśli apelacje, ale zanim zostały one rozpatrzone, jesienią 2015 roku całą czwórkę ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wtedy ich wyroki i umorzył sprawę; uznał bowiem, że prezydent może ułaskawiać na dowolnym etapie procesu karnego. Przewodniczącym składu orzekającego był Piotr Schab, dziś główny rzecznik dyscyplinarny, który ścigał niezależnych sędziów, jedna z twarzy „reformy sądownictwa” PiS (jest też prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie).

Kasację od tego wyroku do Sądu Najwyższego wnieśli pokrzywdzeni akcją CBA politycy Samoobrony. SN w uchwale siedmioosobowego składu orzekł w 2017 roku, że prezydent nie może nikogo ułaskawiać w trakcie procesu, zanim zapadnie prawomocny wyrok. Dopiero sześć lat później, w czerwcu 2023, Sąd Najwyższy w trzyosobowym składzie wykonał tamtą uchwałę (bo przez kilka lat PiS sprawę blokował, m.in. przy pomocy tzw. TK). SN uchylił umorzenie sprawy i przekazał ją do ponownego rozpoznania.

I dlatego teraz Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał apelacje skazanych. I co do zasady utrzymał wyroki skazujące.

Mandaty wygasły automatycznie. Dwie izby SN w grze

W efekcie tego wyroku marszałek Sejmu stwierdził 21 grudnia 2023 wygaszenie mandatów Wąsika i Kamińskiego, bo osoby skazane nie mogą być parlamentarzystami. Odwołanie obu posłów trafiło do dwóch Izb Sądu Najwyższego:

 • marszałek Szymon Hołownia skierował je 3 stycznia 2024 do legalnej Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która chciała rozpatrzyć oba 10 stycznia 2024. Jednak wyznaczony do rozpatrywania sprawy Wąsika neo-sędzia Izby Pracy jednoosobowo przekazał dokumentację nielegalnej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sprawa Kamińskiego będzie rozpatrywana 10 stycznia, o ile Izba Pracy uzna, że postanowienie Izby Kontroli nie ma mocy prawnej, bo Izba jest nielegalna;
 • wcześniej (29 grudnia 2023) Kamiński i Wąsik – wbrew procedurze – sami skierowali swoje odwołania do Izby Kontroli licząc na to, że neo-sędziowie z tej Izby staną po ich stronie. I faktycznie już 4 stycznia Izba Kontroli wydała postanowienie uznając odebranie mandatów Wąsika za sprzeczne z prawem, a 5 stycznia – że to samo dotyczy Kamińskiego.

Przeciwko skazaniu Kamińskiego i Wąsika protestuje prezydent Duda. Uważa, że jego akt łaski z 2015 roku, choć wydany w trakcie procesu, nadal obowiązuje. Z tego powodu nie chce ułaskawiać po raz drugi, tym razem prawidłowo, co uwolniłoby ich od kary (choć jako skazani i tak nie mogliby zostać posłami).

Wiele wskazuje na to, że sprawa Kamińskiego i Wąsika, czyli „więźniów politycznych” i ofiar „zamachu na demokrację rządu Tuska”, ma być paliwem „opozycji totalnej”, jaką postanowił zostać PiS. Tym bardziej warto zapoznać się z kluczowymi fragmentami wyroku Sądu Okręgowego. Oto one – najpierw wyrok Kamińskiego, potem – Wąsika (wyroki agentów Postka i Brendla pomijamy).

Wyrok Sądu Okręgowego

Sygn. akt X Ka 613/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w X Wydziale Karnym-Odwoławczym w składzie: Przewodniczący – SSO Anna Bator-Ciesielskaspr. Sędziowie – SO Mariusz Iwaszko, SO Grzegorz Miśkiewicz (...) przy udziale Prokuratora Ewy Lotczyk po rozpoznaniu 12 grudnia 2023 r. sprawy Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postek i Krzysztofa Brendel

oskarżonych o czyny z art. 231 § 1 k.k. i inne

Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego Bogusława Leppera i oskarżycielkę posiłkową Violettę Gut od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z 30 marca 2015 r.

orzeka:

zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób [jak niżej – red.], w miejsce czynów przypisanych oskarżonym Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi – w trybie art. 435 k.p.k., Grzegorzowi Postek i Krzysztofowi Brendel w pkt I, III, V i VII ustala, że:

1. Oskarżony Mariusz Kamiński

w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku, w Warszawie, będąc funkcjonariuszem publicznym – Szefem CBA i z racji zajmowanego stanowiska centralnym organem administracji rządowej, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o CBA zobowiązanym do działania na podstawie obowiązującego prawa i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP)

wykorzystując zajmowane stanowisko, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków;

w ten sposób, że kierował popełnieniem niżej opisanego czynu zabronionego przez podległych mu funkcjonariuszy CBA, pomimo braku podstaw prawnych do przeprowadzenia niżej wskazanych czynności operacyjno – rozpoznawczych podejmowanych w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa;

a odnośnie wskazanych niżej czynności operacyjno – rozpoznawczych zaplanował, zorganizował i zrealizował przy wykorzystaniu wykonujących jego polecenia funkcjonariuszy CBA Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla oraz innych prowokację zmierzającą do zweryfikowania popełnienia przez Andrzeja K. przestępstwa polegającego na wręczeniu korzyści majątkowej znacznej wartości funkcjonariuszowi publicznemu zatrudnionemu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

w tym celu wydał zarządzenie o przeprowadzeniu Kombinacji Operacyjnej o kryptonimie „Odra”, a w jej ramach zlecił przeprowadzenie bez wymaganych przesłanek prawnych czynności zmierzających do przygotowania oraz zarejestrowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji Andrzej K.,

i w tym celu zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów przeprowadzenie postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych położonych w gminie Mrągowo, a osobą zainteresowaną miał być działający „pod przykryciem” funkcjonariusz CBA Andrzej Sosnowski oraz

w celu jego uwiarygodnienia, nie będąc organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich zlecił podrobienie szeregu dokumentów urzędów administracji rządowej i samorządowej (lista 9 podrobionych dokumentów poniżej – red.)

 • wniosku Wójta Gminy Mrągowo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2007 roku, znak RBK – 7322 – 14 – 1/02 – 07 z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy Jerzy Krasiński” z podrobionym odręcznym podpisem Jerzego Krasińskiego, który w dniu 6 kwietnia 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski Andrzejowi K. w celu użycia za autentyczny;
 • opinii z dnia 19 marca 2007 roku z oznaczeniem IG.OGR. 6131 – 15/2007 dotyczącej wniosku Wójta Gminy Mrągowo z dnia 23 lutego 2007 roku sygn. RBK 7322 – 14 – 1/07 z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Marszałka Województwa Andrzej Bober – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem Andrzeja Bobera, która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski Andrzejowi K. w celu użycia za autentyczną;
 • pisma Wójta Gminy Mrągowo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2007 roku, znak RBK – 7322 – 14 – 1/02 – 07 z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy Jerzy Krasiński” z podrobionym odręcznym podpisem Jerzego Krasińskiego, które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski Andrzejowi K. w celu użycia za autentyczne;
 • uchwały nr 10/2007 Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 2 marca 2007 roku z podrobioną pieczęcią o treści: „Dyrektor Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej mgr inż. Bogdan Aleksiejczuk” z podrobionym odręcznym podpisem Bogdana Aleksiejczuka, która w dniu 6 kwietnia 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski Andrzejowi K. w celu użycia za autentyczną;
 • pisma Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku sygn. IG.OGR. 6131 – 15/2007 z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Marszałka Województwa – Andrzej Bober Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji” z podrobionym odręcznym podpisem Andrzeja Bobera, które w dniu 6 kwietnia 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski Andrzejowi K. w celu użycia za autentyczne;
 • uchwały nr VIII/47/07 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr geodezyjnych 242/8, 246, 247/1, obręb Muntowo, gmina Mrągowo, z podrobioną pieczęcią o treści: „Urząd Gminy Mrągowo” i „Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Olender” z podrobionym odręcznym podpisem Sławomira Olender, która w dniu 13 czerwca 2007 roku została przekazana przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski Andrzejowi K. w celu użycia za autentyczną;
 • tabelarycznego wykazu powierzchni obszarów urbanistycznych z wyodrębnieniem klas bonitacyjnych z podrobioną pieczęcią o treści: „z up. Wójta – Dorota Jadach – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami” z podrobionym odręcznym podpisem Doroty Jadach, który w dniu 13 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski Andrzejowi K. w celu użycia za autentyczny;
 • pisma Wójta Gminy Mrągowo z dnia 11 czerwca 2007 roku adresowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z podrobioną pieczęcią o treści „Wójt Gminy Mrągowo” z podrobionym odręcznym podpisem Jerzego Krasińskiego, które w dniu 13 czerwca 2007 roku zostało przekazane przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski Andrzejowi K. w celu użycia za autentyczne;
 • wypisu z rejestru gruntów z dnia 21 czerwca 2007 roku o symbolu GK 7430c496/2007 z podrobioną pieczęcią o treści „z up. Starosty Agnieszka Gasperaniec” z podrobionym odręcznym podpisem Agnieszki Gasperaniec, który w dniu 25 czerwca 2007 roku został przekazany przez działającego „pod przykryciem” funkcjonariusza CBA przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski Andrzejowi K. w celu użycia za autentyczny, a następnie dokumenty te polecił złożyć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzając do podstępnego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a to uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych gruntów na cele nierolne i nieleśne po wprowadzeniu w błąd wykonujących czynności służbowe pracowników ministerstwa, co do wiarygodności oraz celu przedkładanych dokumentów i składanych wniosków, do wydania której jednak nie doszło w skutek zakończenia operacji specjalnej

wbrew art. 20 ustawy o CBA bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie polecił przeprowadzenie kontroli operacyjnej polegającej na utrwaleniu rozmów pomiędzy Andrzejem K. i funkcjonariuszem CBA działającym „pod przykryciem” przedstawiającym się jako Andrzej Sosnowski w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej (5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu „Gromada” w Warszawie oraz 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu „Fort” w Warszawie),

czym działał na szkodę interesu publicznego albowiem naraził urzędy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne,

organy administracji samorządowej, to jest Urząd Gminy w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie i Warmińsko – Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów, jako zebranych niezgodnie z prawem oraz

na szkodę interesu prywatnego, a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie Mrągowo (....) , których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem wyłączenia z produkcji rolnej,

dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych, poprzez podrobienie podpisów [tutaj – nazwiska sześciu osób],

uznając oskarżonego za winnego popełnienia tych czynów wyczerpujących dyspozycję art. 231 §1 k.k. w zb. z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

skazuje go, a na podstawie art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

Oto przepisy kk, na które powołał się sąd w sprawie Kamińskiego (a także Wąsika – patrz dalej)

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 270. § 1 Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 18. § 1 Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

Art. 13. § 1 Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 11. § 2 Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Art. 12. § 1. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

§ 2. Odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo.

2. Oskarżony Maciej Wąsik

w okresie od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku, w Warszawie, będąc funkcjonariuszem publicznym – z-cą Szefa CBA, sprawując (...) nadzór nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi realizowanymi przez Zarząd Operacyjno – Śledczy CBA,

wykorzystując zajmowane stanowisko oraz związane z nim uprawnienia, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków

w ten sposób, że

wykonując polecenia przedłożonego, to jest Szefa CBA, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia,

Funkcjonariusz jest obowiązany odmówić wykonania polecenia przełożonego, jeżeli wykonanie polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Treser” i Kombinacji Operacyjnej „Odra” pomimo braku podstaw prawnych do ich realizacji w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, a odnośnie niektórych czynności operacyjno – rozpoznawczych także w celu zapobiegania przestępstwom w ten sposób, że:

posiadając wiedzę co do ustaleń poczynionych przez podległych mu funkcjonariuszy CBA, realizując polecenia Szefa CBA Mariusza Kamińskiego zaplanował i zlecił funkcjonariuszom CBA Grzegorzowi Postkowi, Krzysztofowi Brendel i Mirosławowi Gładyszowi oraz innym, w celu zweryfikowania popełnienia przez Andrzeja K. przestępstwa polegającego na wręczeniu korzyści majątkowej znacznej wartości funkcjonariuszowi publicznemu zatrudnionemu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcie czynności zmierzających do przygotowania „sprawy”, której załatwienia miał się podjąć i pośredniczyć w jej realizacji Andrzej K.

i w tym celu zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów przygotowanie postępowania administracyjnego, którego przedmiotem miało być wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 39,75 ha gruntów rolnych położonych w gminie Mrągowo, a osobą zainteresowaną miał być działający „pod przykryciem” funkcjonariusz CBA Andrzej Sosnowski oraz

w celu jego uwiarygodnienia, nie będąc (...) organem uprawnionym do sporządzenia dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu czynności służbowych oraz w sytuacji braku podstaw prawnych dających prawo funkcjonariuszom CBA do sporządzania, wydawania i posługiwania się podrobionymi dokumentami, których wytworzenie narusza prawa osób trzecich polecił za pośrednictwem Mirosława Gładysza posłużenie się przez funkcjonariusza działającego „pod przykryciem” przedstawiającego się jako Andrzej Sosnowski szeregiem dokumentów urzędów państwowych i samorządowych, w tym [Sąd wymienia tu 9 podrobionych dokumentów, to powtórzenie zarzutu wobec Kamińskiego – patrz wyżej]

wbrew art. 20 ustawy o CBA bez wymaganej art. 17 ust. 2 zgody Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie polecił podległym funkcjonariuszom CBA przeprowadzenie kontroli operacyjnych polegających na utrwaleniu rozmów pomiędzy Andrzejem K. i funkcjonariuszem CBA działającym „pod przykryciem” przedstawiającym się jako Andrzej Sosnowski w sytuacji, gdy w ramach realizowanej kombinacji operacyjnej dochodziło do wręczenia lub usiłowania wręczenia korzyści majątkowej

 • 5 czerwca 2007 roku w pokoju hotelu „Gromada” w Warszawie oraz
 • 6 lipca 2007 roku w pokoju hotelu „Fort” w Warszawie,

Art. 17. [Kontrola operacyjna]

 1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez CBA w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw, a także ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami:

1) określonymi w art. 228-231, art. 250a, art. 258, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1, art. 286, art. 296-297, art. 299, art. 305, art. 310 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

2) skarbowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),

3) określonymi w art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, jeżeli dotyczą przestępstw, o których mowa w pkt 1 i 2

- 2 gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej.

 1. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie.
czym działał na szkodę interesu publicznego albowiem naraził urzędy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania publicznego,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naraził na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne,

organy administracji samorządowej, to jest Urząd Gminy w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Warmińsko –Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie i Warmińsko – Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie poprzez podrobienie dokumentów wymienionych urzędów w celu użycia ich za autentyczne i ich wykorzystanie w obiegu prawnym, a także na realną możliwość utraty dowodów, jako zebranych niezgodnie z prawem oraz

na szkodę interesu prywatnego, a to właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie Mrągowo, (...) [tutaj sąd wymienia trzy nazwiska – red.], których nieruchomości wbrew ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi oraz procesem wyłączenia z produkcji rolnej, dokumenty dotyczące tych nieruchomości zostały wykorzystane w obiegu prawnym, co mogło doprowadzić do zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolne i nieleśne wbrew woli wymienionych pokrzywdzonych poprzez podrobienie podpisów [sąd wymienia sześć nazwisk]

uznając oskarżonego za winnego popełnienia tych czynów

wyczerpujących dyspozycję art. 231 §1 k.k. w zb. z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 18 §1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

skazuje go, a na podstawie art. 270 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 2 ( dwóch) lat pozbawienia wolności;

Uwaga! Artykuły kodeksu karnego pokrywają się z powołanymi przy wyroku na Kamińskim – patrz wyżej.

[pomijamy fragment wyroku na agentach Grzegorzu Postku i Krzysztofie Brendlu]

Sąd zmniejsza wymiar zakazów orzeczonych w pkt II, IV, VI i VIII zaskarżonego wyroku zmniejsza i orzeka wobec oskarżonych Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendel zakaz zajmowania stanowisk w administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, organach kontroli państwowej, organach kontroli samorządu terytorialnego oraz stanowisk kierowniczych w innych instytucjach państwowych na okres pięciu lat;

w pozostałym zakresie wyrok utrzymuje w mocy;

zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania za drugą instancję w częściach nań przypadających, w tym kwoty po 300 ( trzysta) złotych tytułem opłaty od oskarżonych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, oraz kwoty po 180 ( sto osiemdziesiąt) złotych od oskarżonych Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendel.

Anna Bator- Ciesielska

Mariusz Iwaszko Grzegorz Miśkiewicz

Drobne skróty (także niezaznaczone w tekście), a także wytłuszczenia – od red. OKO.press

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze