0:00
0:00

0:00

Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego powstały w 2006 roku. Zastąpiły one zlikwidowane przez PiS (z poparciem PO, Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin, PSL i mniejszych grup parlamentarnych) Wojskowe Służby Informacyjne, którym PiS zarzucał m.in.: nielegalne operacje finansowe, uleganie wpływom Rosjan oraz handel bronią. Był to jeden ze sztandarowych projektów politycznych PiS. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawy 9 czerwca 2006 roku. SKW powołano dzień po likwidacji WSI, 1 października 2006 roku.

Dziesięć lat później nowy rząd PiS uczcił rocznicę pamiątkowym medalem. Na awersie znalazło się godło SKW - orzeł polski na czerwonym tle w białym otoku, z tarczą z symbolem Polski Walczącej na dole.

Na rewersie - m.in. symbol Polski Walczącej oraz dwa mniejsze - w tym znak Związku Jaszczurczego.

[Dzięki naszemu czytelnikowi wiemy, że drugi symbol to znak "Pięści", czyli batalionu Armii Krajowej]

Medal wygląda tak:

Związek Jaszczurczy - to organizacja konspiracyjna założona po klęsce we wrześniu 1939 roku przez działaczy przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego.

Związek Jaszczurczy nie podporządkował się - jak większość organizacji podziemnych - Delegaturze Rządu na Kraj oraz dowództwu Armii Krajowej. Przeszedł kilka przemian organizacyjnych, scalając się z mniejszymi ugrupowaniami skrajnej prawicy (powstały w ten sposób Narodowe Siły Zbrojne). Kiedy w marcu 1944 roku NSZ w końcu wszedł w skład Armii Krajowej, część działaczy nie chciała się podporządkować legalnym władzom polskim i utworzyła własne ugrupowanie - NSZ-ZJ.

Programem organizacji było utworzenie w kraju po wojnie katolicko-narodowej dyktatury - zgodnie z koncepcjami przedwojennej skrajnej prawicy. Był to jeden z powodów rozłamu z władzami państwa podziemnego i rządu w Londynie, który w programie miał odbudowę Polski demokratycznej.

Umieszczając symbol Związku Jaszczurczego na medalu pamiątkowym Służby Kontrwywiadu Wojskowego obecne władze Polski honorują tradycję przedwojennej i okupacyjnej skrajnej prawicy - dyktatorskiej, nacjonalistycznej i antysemickiej.
;

Udostępnij:

Adam Leszczyński

Dziennikarz OKO.press, historyk i socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Komentarze