Związek Jaszczurczy. Symbol skrajnej prawicy na medalu Służby Kontrwywiadu Wojskowego
rtyr

Związek Jaszczurczy. Symbol skrajnej prawicy na medalu Służby Kontrwywiadu Wojskowego