PiSowski stan wyjątkowy: 10 tys. kary za niewinność na podstawie nieistniejących przepisów
Zyć nie umierać

PiSowski stan wyjątkowy: 10 tys. kary za niewinność na podstawie nieistniejących przepisów