"Traktowanie Puszczy Białowieskiej jako źródła surowca na deski jest takim samym barbarzyństwem, jak traktowanie Wawelu jako składu materiałów budowlanych. Korporacyjny interes Lasów Państwowych okazywał się zawsze silniejszy niż interes państwa. Wsparcie całego Rządu może stać się skuteczną przeciwwagą" - piszą wybitni polscy przyrodnicy do premiera

„W tym roku przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczcijmy tę rocznicę obejmując ochroną całą Puszczę Białowieską w parku narodowym!” – pisze do premiera Mateusza Morawieckiego 140 naukowców z polskich uczelni i organizacji ochrony środowiska.

Sygnatariusze są zaniepokojeni przyszłością Puszczy Białowieskiej i stratami wizerunkowymi na arenie międzynarodowej, jakie Polska poniosła w wyniku konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej. Podkreślają, że dotychczasowi ministrowie środowiska nie mieli woli politycznej, bądź byli zbyt słabi na to, by skutecznie bronić Puszczę przed dewastacją przez eksploatację drewna.

„Problem ochrony Puszczy, wstrzymania wyrębów w lasach naturalnego pochodzenia, jest sprawą bardzo pilną, kolejne fragmenty naturalnego lasu są wycinane i zamieniane na plantacje. Wielkie drzewa, pomniki przyrody, świadkowie naszej historii, są przerabiane na deski. Jest to kompromitacja dla Polski” – piszą.

OKO.press publikuje list naukowców w całości. Śródtytuły od redakcji.


„Szanowny Panie Premierze!

Polska, wspólnie z Białorusią ponosi odpowiedzialność za los Puszczy Białowieskiej, unikatowego kompleksu leśnego, kształtowanego od 12 tysięcy lat przez procesy naturalne. W Puszczy przetrwały ostatnie fragmenty pierwotnych lasów, niegdyś pokrywających Europę.

Puszcza to żywe muzeum

O wyjątkowości Puszczy decyduje to, że las ten powstał i na znacznym obszarze rozwija się bez udziału człowieka. Żyje tu nadal wiele gatunków zwierząt, roślin i grzybów, które wyginęły już w innych lasach, w tym żubr – największe zwierzę lądowe Europy.

Obszary lasów naturalnego pochodzenia stanowią swego rodzaju żywe muzeum, okno w przeszłość, przez które możemy obserwować, jak funkcjonują lasy bez interwencji człowieka. Wartości te sprawiły, że Puszcza uzyskała status obszaru Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Jest to jedyny tej rangi obiekt przyrodniczy w Polsce.

Zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego powinno być naszym najwyższym priorytetem i to nie tylko dlatego, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa polskiego i unijnego. Winniśmy to przede wszystkim naszym przodkom, którzy przez kilkaset lat chronili Puszczę, winniśmy to przyszłym pokoleniom, które powinny mieć okazję do zobaczenia lasu naturalnego na własne oczy.

Jeśli chcemy zachować do siebie szacunek, móc mienić się człowiekiem rozumnym (Homo sapiens), musimy Puszczy zapewnić przetrwanie.

Teleskop Hubble’a można odbudować, Puszczę nie

Puszcza Białowieska ma wyjątkowe znaczenie dla ochrony przyrody. Bogactwo grzybów, roślin i zwierząt jest wyjątkowo wysokie, szczególnie ważne są organizmy, których występowanie zależy od obecności starych drzew i martwego, rozkładającego się drewna. Puszcza ma też olbrzymie znaczenie dla nauk biologicznych, podobne do tego, jakie mają kosmiczny teleskop Hubble’a dla astronomii, czy laboratorium CERN dla fizyków.

Jedyną różnicą jest to, że jeśli zniszczony zostanie teleskop czy laboratorium w Genewie, będziemy w stanie je odbudować, natomiast zagłada lasu pierwotnego będzie nieodwracalna.

Puszcza Białowieska, ze swoimi olbrzymimi drzewami (najwyższe świerki dorastają tu do wysokości 52 m, obwód najgrubszych dębów przekracza 7 m, najstarsze drzewa pamiętają czasy pierwszych Jagiellonów), związana nierozerwalnie z naszą historią, będąca źródłem natchnienia dla pokoleń artystów, stanowi część naszego i światowego dziedzictwa kulturowego.

Puszcza Białowieska to też wielka atrakcja turystyczna przyciągająca corocznie setki tysięcy turystów, co przyczynia się do rozwoju regionu i wzrostu zamożności lokalnej społeczności.

Puszcza jak Wawel

Puszcza przetrwała, gdyż od XV aż do początków dwudziestego wieku była chroniona jako dobra królewskie i carskie. Dopiero w czasie pierwszej wojny światowej rozpoczęły się prowadzone na wielką, przemysłową skalę wyręby. Po drugiej wojnie Puszcza została podzielona między Polskę a Białoruś. W naszej części Puszczy, poza niewielkim wyłączonym z eksploatacji obszarem (6 proc.), kontynuowano wyręby na skalę gospodarczą.

Trwająca zaledwie 90 lat eksploatacja miała dramatyczny wręcz wpływ na Puszczę. W ciągu tego czasu znaczna część obszarów porośniętych pierwotnym lasem została wyrąbana i zastąpiona przez plantacje.

Pomimo licznych postulatów i projektów objęcia należytą ochroną całego obszaru Puszczy, proces usuwania resztek drzewostanów naturalnych trwa. Jeśli proces ten nie zostanie zatrzymany, praktycznie wszystkie fragmenty naturalne zostaną wycięte w nadchodzących latach i ostatni pierwotny las Europy zniknie.

Traktowanie Puszczy Białowieskiej jako źródła surowca na deski jest takim samym barbarzyństwem, jak traktowanie Wawelu jako składu materiałów budowlanych.

Pisał o tym Czesław Miłosz w artykule „Rozebrać Wawel na cegły”. To niezwykle trafne porównanie, bo Puszcza Białowieska jest dla Polski tej rangi obiektem-symbolem, co Wawel z grobami królewskimi. Nie stać nas na bezpowrotną utratę tego, czego nie posiada już prawie żaden inny naród europejski – pozostałości pierwotnego lasu naturalnego.

Cała Puszcza parkiem narodowym!

Wszystkie dotychczasowe działania, podejmowane dla ochrony Puszczy okazały się nieskuteczne. Kolejni ministrowie środowiska nie chcieli/byli zbyt słabi, by skutecznie przeciwstawić się grupowym interesom ludzi zainteresowanych eksploatacją drewna, by działać na rzecz zachowania zasobów Puszczy.

Korporacyjny interes administracji Lasów Państwowych okazywał się zawsze silniejszy niż interes państwa, niż dobre imię Polski w świecie.

Jedynie wsparcie całego Rządu może stać się tu skuteczną przeciwwagą. Stąd nasz list do Pana.

Panie Premierze!

Problem ochrony Puszczy, wstrzymania wyrębów w lasach naturalnego pochodzenia, jest sprawą bardzo pilną, kolejne fragmenty naturalnego lasu są wycinane i zamieniane na plantacje. Wielkie drzewa, pomniki przyrody, świadkowie naszej historii, są przerabiane na deski. Jest to kompromitacja dla Polski. Dlatego prosimy o jak najszybsze podjęcie kroków zmierzających do ochrony tego unikatowego lasu na całym jej obszarze.

W tym roku przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczcijmy tę rocznicę obejmując ochroną całą Puszczę Białowieską w parku narodowym!”

 • Lista sygnatariuszy

  prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku
  dr Piotr Bałazy, Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  dr hab. Adam Barcikowski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK, emeryt
  dr hab. prof. Karolina Bącela-Spychalska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  dr Małgorzata Blicharska, Department of Earth Sciences, Uppsala University
  dr Michał Bogdziewicz Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr Richard K. Broughton, Centre for Ecology & Hydrology, Wielka Brytania
  dr inż. Lech Buchholz, Polskie Towarzystwo Entomologiczne
  prof. dr hab. Przemysław Busse Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, emeryt
  dr Sławomir Chmielewski, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
  dr Marta Cholewa, Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
  dr Marcin Churski, Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża
  dr hab., prof. Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN
  dr hab. prof. Dorota Czeszczewik, Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  dr Zygmunt Dajdok, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr Piotr Dąbrowski, Polski Narodowy Komitet UNESCO-MAB
  dr Michał Falkowski, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
  dr hab. prof. Ewa Fudali, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  prof. dr hab. Beata Gabryś, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
  prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
  dr Halina Galera, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  dr Arnold Garbiec, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr Michał Goc, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  mgr Ewa Gołaszewska Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr Zbigniew Gołąb, Park Narodowy Gór Stołowych, emeryt
  mgr Michał Gorczak Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  dr Iwona Gottfried Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr inŜ. Mirosława Górecka Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
  prof. dr hab. Jan Gutowicz Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski Instytut Badawczy Leśnictwa, BiałowieŜa
  dr Grzegorz Hebda Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego
  dr Aleksandra Jabłońska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  dr Emilia Jakowska Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  dr hab. prof. Dariusz Jakubas Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr hab., prof. Małgorzata Janicka Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr hab. Bogdan Jaroszewicz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  dr hab. Łukasz Kaczmarek Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr inŜ. Marcin Kadej Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr Joanna Kajzer-Bonk Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  dr Wojciech Kania Muzeum i Instytut Zoologii PAN, emeryt
  dr hab., prof. Monika Kędra Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  dr Dorota Kidawa Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  prof. dr hab. Hanna Kmita Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr hab., prof. Mikołaj Kokociński Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr hab., prof. Ziemowit Kosiński Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr hab. Jan Kotusz Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr hab. Lech Kotwicki Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  prof. dr hab. Jan Kozłowski Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, emeryt
  dr hab. Paulina Kramarz Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  dr Marta Kras Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr hab. Monika Krzyżanowska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr hab. Halina Kucharczyk Wydział Biologii I Biotechnologii UMCS
  dr hab., prof. Lechosław Kuczyński Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr Anna Kujawa Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
  dr hab., prof. Krzysztof Kujawa Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
  dr Sławomir Kwaśniewski Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  prof. dr hab. Małgorzata Latałowa Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr Joanna Legeżyńska Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  dr Konrad Leśniowski Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  dr hab. Mariusz Lewandowski Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW
  dr Joanna Łubocka Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  mgr Agnieszka Majer Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr Tomasz Mamos Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  dr Marta Maziarz Muzeum i Instytut Zoologii PAN
  dr Natalia Miękus-Purwin Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  prof. dr hab. Krzysztof Migała Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr Andrzej Mikulski Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  dr hab., prof. Grzegorz Mikusiński, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
  mgr Agnieszka Mroczkowska Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
  dr hab., prof. Mirosław Nakonieczny Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
  prof. dr hab. Wojciech Niedbała Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr Sabina Nowak Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”
  dr hab., prof. Sylwia Nowak Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego
  dr hab., prof. Arkadiusz Nowak Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego
  dr Jarosław K. Nowakowski Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  prof. dr hab. Maria Ogielska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr. hab. Anna Orczewska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
  mgr Beata Orłowska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  prof. dr hab. Tomasz S. Osiejuk Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr Jerzy Parusel Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach
  mgr Alicja Pawelec Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  prof. dr hab. Bogusław Pawłowski Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr Anna Pędziszewka Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  prof. dr hab. Andrzej Piechocki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  prof. dr hab. Joanna Pijanowska Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  dr Ewa Piotrowska Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr Mateusz Płóciennik Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  dr Tomasz Podgórski Instytut Biologii Ssaków PAN, BiałowieŜa
  dr hab., prof. Władysław Polcyn Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  prof. dr hab. Mirosław Przybylski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  prof. dr hab. Jacek Radwan Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  mgr Jarosław Raubic Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr hab. Adam Rostański Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
  dr hab. Ireneusz Ruczyński Instytut Biologii Ssaków PAN, BiałowieŜa
  dr Rafal Ruta Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr Tomasz Samojlik Instytut Biologii Ssaków PAN, BiałowieŜa
  dr hab., prof. Nuria Selva Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
  dr hab., prof. Dariusz Skarżyński Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr hab. Edyta Skierka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
  dr hab., prof. Anna Skoracka Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  prof. dr hab. Piotr Skubała Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
  dr Adrian Smolis Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr hab. Adam Stebel Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  dr hab. Krzysztof Stefaniak Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  prof. dr hab. Lech Stempniewicz Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr Mirosław Stepaniuk Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
  prof. dr hab. Józef Szmeja Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr Jakub Szymkowiak Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr Joanna Święta-Musznicka Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  prof. dr hab. Dariusz Tarnawski Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UniwersytetuŚląskiego
  dr hab. inŜ., prof. Klara Tomaszewska Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  prof. dr hab. Ludwik Tomialojć Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, emeryt
  dr Emilia Trudnowska Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  prof. dr hab. Piotr Tryjanowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  dr hab., prof. Wojciech Tylmann Wydział Oceanografii I Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr hab., prof. Wiesław Walankiewicz Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  prof. dr hab. Marek Wanat Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  prof. dr hab. January Weiner Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, emeryt; (czł.rzeczywisty PAN, czł. czynny PAU)
  prof. dr hab. Helena Wesołowska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  prof. dr hab. Tomasz Wesołowski Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr Agata Weydmann Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr hab., prof. Ewa Węgrzyn Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  dr Jolanta Wiedeńska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  dr Sylwia Wierzcholska Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego
  dr hab. Józef Wiktor Instytut Oceanologii PAN, Sopot
  dr hab., prof. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  prof. dr hab. Bronisław Wojtuń Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  dr Marta Wrzosek Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  dr hab. inŜ., prof. Andrzej Wuczyński Instytut Ochrony Przyrody PAN
  dr Anna Wysocka Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr hab., prof. Dariusz Wysocki Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
  dr Krzysztof Zawierucha Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  dr Marcelina Zimny Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr Adam Zwolicki Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
  dr hab. Marcin Zych Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  dr Michał Śmihorski Instytut Ochrony Przyrody PAN
  dr hab., prof. Ludwik Żołnierz Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  dr hab. Roman Żurek Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków


Zespołu eksperckiego nadal nie ma

List pojawia się w momencie, w którym ważą się losy Puszczy Białowieskiej. 17 kwietnia 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał ubiegłoroczną wycinkę za nielegalną.Na początku lutego następca Jana Szyszki – głównego odpowiedzialnego za cięcia w Puszczy – zapowiedział, że powoła zespół ekspercki, który opracuje plan dla Puszczy. W jego skład mają wejść naukowcy, przedstawiciele organizacji przyrodniczych oraz leśnicy. Na razie jednak kończy się na obietnicach.

Z przecieków medialnych wynika, że w gronie eksperckim ministra Kowalczyka może zabraknąć naukowców, którzy najmocniej angażowali się w obronę Puszczy Białowieskiej przed wycinką.Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press