219 razy Jedwabne. Wstrząsająca książka o pogromach antyżydowskich latem 1941 roku
Mogiła-pomnik,_na_cmentarzu_żydowskim,_1941_Jedwabne_B&W
fotonews, licencja CC

219 razy Jedwabne. Wstrząsająca książka o pogromach antyżydowskich latem 1941 roku