4 mln euro może Polskę kosztować zamiłowanie ministra Szyszki do wycinki Puszczy Białowieskiej. KE wszczęła procedurę
z19423024V,Wycinka-drzew-w-Puszczy-Bialowieskiej

4 mln euro może Polskę kosztować zamiłowanie ministra Szyszki do wycinki Puszczy Białowieskiej. KE wszczęła procedurę