69 proc. nie chce, by Bruksela naciskała na przyjęcie uchodźców, a 53 proc., by broniła praworządności w Polsce. Sondaż OKO.press o granicach miłości do UE
s

69 proc. nie chce, by Bruksela naciskała na przyjęcie uchodźców, a 53 proc., by broniła praworządności w Polsce. Sondaż OKO.press o granicach miłości do UE