750 tys. młodych nie pracuje ani się nie uczy. Leniwi i roszczeniowi? Nie, to państwo ich zawodzi
PUP w Bydgoszczy
Fot. Tymon Markowski / Agencja Gazeta

750 tys. młodych nie pracuje ani się nie uczy. Leniwi i roszczeniowi? Nie, to państwo ich zawodzi