0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

"Kandydatura mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wyróżnia się nie tylko ze względu na merytoryczne przygotowanie kandydatki oraz jej długoletnie doświadczenie zawodowe, w tym dogłębną znajomość specyfiki pracy biura RPO, w którym od lat pracuje, jako aktywny uczestnik postępowań w obronie praw obywatelskich.

Istotnym walorem kandydatki jest także to, że nie jest związana z żadną partią polityczną, jest całkowicie bezstronna i oddana idei ochrony praw obywatelskich"

- pisze do wydziałów prawa w całej Polsce prof. Adam Strzembosz, b. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich poparły już wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy wpłynie to na decyzję polityków Prawa i Sprawiedliwości? To konieczne, bo bez ich głosów nowego Rzecznika wybrać się nie da, i zarazem bardzo wątpliwe.

Obóz władzy już dwukrotnie odrzucał Rudzińską-Bluszcz w sejmowym głosowaniu, nie udając nawet, że poparcie obywateli (wspiera ją ponad 1300 organizacji społecznych) i kompetencje kandydatki mają jakiekolwiek znaczenie.

Teoretycznie głos prof. Strzembosza powinien być bliski konserwatywnej prawicy, za jaką chce uchodzić PiS, bowiem poglądy profesora na rzeczywistość i ład społeczny (np. kwestię aborcji) wywodzą się właśnie z konserwatywnego spojrzenia na świat. Jego poparcie dla Rudzińskiej-Bluszcz zadaje również kłam zarzutom, że kandydatka obywatelska jest tak naprawdę przedstawicielką "środowisk lewackich" - takie argumenty padały ze strony PiS i Konfederacji.

Przeczytaj także:

By skutecznie wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, potrzeba zgody Sejmu (gdzie większość ma PiS) oraz Senatu (gdzie większość ma opozycja). Pięcioletnia kadencja dr. hab. Adama Bodnara na tym stanowisku upłynęła we wrześniu.

W czwartek 17 grudnia PiS ogłosił, że ma swojego kandydata na RPO. To dr hab. Piotr Wawrzyk, politolog, obecny wiceminister spraw zagranicznych. Jego kandydatura - poza tym, że jest obciążona licznymi wadami - nie ma też poparcia politycznego i najprawdopodobniej przepadnie w Senacie.

Czy Rudzińska-Bluszcz wystartuje po raz trzeci? Kandydatka nie wyklucza takiej decyzji, wśród ugrupowań sejmowych popierają ją Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Własną kandydaturę zapowiedział również PSL, który poprzednio dwukrotnie popierał Rudzińską-Bluszcz.

List prof. Adam Strzembosza do wydziałów prawa

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa w związku z trwającym procesem wyłonienia następcy prof. Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak wiadomo Sejm dwukrotnie odrzucił kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, a jednocześnie rządząca większość nie zgłaszała swoich kandydatów. Od trzech miesięcy Sejm nie potrafi wyłonić RPO.

Z tym większym zaniepokojeniem odbieram informację o przedstawieniu na to stanowisko kandydatury czynnego polityka. Z rezerwą odnoszę się też do postulatów wyłonienia przez społeczność akademicką innego kandydata – w istniejących okolicznościach oznaczałoby to, że środowisko akademickie miałoby autoryzować zniweczenie zaangażowania obywateli i obywatelek, którzy przedstawili swoją kandydatkę na to stanowisko.

Z tego względu, jestem głęboko przekonany, że w przypadku wyboru następnego Rzecznika Praw Obywatelskich społeczność akademicka oraz samorządy prawnicze powinny posłuchać głosu obywateli i obywatelek, i jednomyślnie poprzeć, przedstawioną przez ponad 1.300 organizacji społecznych, kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Rzecz jasna mój apel o poparcie tej kandydatury kieruję też do osób zasiadających w Parlamencie, do których należy ostateczna decyzja w tej sprawie.

Kandydatura mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wyróżnia się nie tylko ze względu na merytoryczne przygotowanie kandydatki oraz jej długoletnie doświadczenie zawodowe, w tym dogłębną znajomość specyfiki pracy biura RPO, w którym od lat pracuje, jako aktywny uczestnik postępowań w obronie praw obywatelskich. Istotnym walorem kandydatki jest także to, że nie jest związana z żadną partią polityczną, jest całkowicie bezstronna i oddana idei ochrony praw obywatelskich.

W tych trudnych czasach, pandemii i trwającego kryzysu praworządności, urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powinien zostać powierzony w ręce osoby, która będzie umiała upominać się o prawa osób najsłabszych, stać na straży konstytucyjnych wartości i bronić obywateli przed naruszeniem ich praw ze strony państwa – bez względu na to, jaka partia będzie państwem rządzić.

Z tych względów zwracam się do Państwa z apelem o wyrażenie poparcia dla kandydatury mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Adam Strzembosz

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze