"Konstytucja i poezja" nazywał się wykład prof. Ewy Łętowskiej, który miała dziś wieczorem wygłosić jako laureatka nagrody Polskiego Pen Clubu za zasługi dla tworzenia i obrony państwa prawa. Po mailu zapowiadającym wybuch bomby uroczystość została przerwana, goście wyszli. Policja nie dopuściła do wygłoszenia wykładu na ulicy

Uroczystość wręczenia nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich została dziś zakłócona przez groźbę alarmu bombowego, jaka nadeszła w mailu już podczas trwania uroczystości.

W auli warszawskiego Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu (przy Pl. Zamkowym) zebrało się o 18.00 ponad 100 osób, w tym czołówka polskiej palestry, wybitni akademicy, byli ministrowie (Barbara Piwnik), byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, z Andrzejem Rzeplińskim, wielu intelektualistów, pisarzy, m.in. Adam Zagajewski, który wygłosił pierwszą laudację.

Drugą laudację wygłaszał prof. Leszek Kubicki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, minister sprawiedliwości w latach 1996-97. Zdążył podkreślić zasługi prof. Ewy Łętowskiej jako pierwszego rzecznika praw obywatelskich, mówił że uczyniła z tej funkcji prawdziwą strażnicę praworządności, gdy tuż po 19.00 prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski przerwał uroczystość i poprosił o opuszczenie budynku z powodu alarmu bombowego.

Adam Pomorski opowiada OKO.press: „Mail z pogróżkami przyszedł po 18 już w trakcie trwania uroczystości wręczania nagrody prof. Ewie Łętowskiej. Jako nadawca figurował pewien znany wykładowca uniwersytecki, z pewnością ktoś się podszył pod jego adres. Mail zapowiadał wybuch bomby o 19.00, odebrała go pracowniczka PEN Clubu, ja byłem przecież na sali. Gdy ta wiadomość do mnie dotarła, poprosiłem zebranych – a przyszła masa ludzi, był nadkomplet – o wyjście. Podkreśliłem, że to na pewno fałszywy alarm, była już zresztą 19:03. Nie mam pretensji do policji, zachowali się, jak należy w takiej sytuacji”.

Wzburzeni uczestnicy/czki wyszli przed budynek. Otoczyli prof. Łętowską, odśpiewali jej „Sto lat”. Ktoś podał profesor krzesło. Stanęła na nim i zaczęła – bez mikrofonu – wygłaszać przygotowany wykład „Konstytucja i poezja”. Do gości uroczystości dołączali przechodnie.

Policja zdecydowanie odsunęła jednak ludzi i otoczyła wejście do budynku taśmą.

Ks. Arkadiusz Nowak zaproponował, że odwiezie prof. Ewę Łętowską do domu. „Teraz będzie pani pod opieką Kościoła” – rozładowywał atmosferę.

„Wszyscy są strasznie wzburzeni – mówiła OKO.press Ewa Woydyłło-Osiatyńska terapeutka i pisarka – robi to wszystko wrażenie jakiejś strasznej prowokacji. Coś takiego, co zapiera ci dech z bezsilności”.

Profesor Ewa Łętowska to jeden z największych w Polsce autorytetów prawnych, pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia NSA (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Ostatnio wielokrotnie wypowiadała się na temat łamania państwa prawa przez władze PiS. 2 czerwca 2017 w TVN24 sugerowała prawnikom prezydenta, którzy podważali uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie uniewinnienia  Mariusza Kamińskiego, „znaczną ostrożność w tak zwanym chlapaniu językiem”.

Surowo oceniała też wystąpienia władz na Kongresie Prawników w Katowicach 20 maja 2017, uznając je za próbę sprowokowania sędziów.

Prof. Ewa Łętowska broni też zasady, że w sytuacji naruszania praworządności sądy powszechne mogą odwołać się bezpośrednio do ustawy zasadniczej. „Od zawsze stałam na stanowisku (mam dowody na piśmie), że sądy powszechne i administracyjne mogą w wyjątkowych wypadkach i działając rozważnie, odmówić w konkretnej sprawie stosowania ustawy lub innego aktu normatywnego, który uznają za niezgodny z Konstytucją”.

Jak podała  późnym wieczorem „Wyborcza”, kom. Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że policja „dostała informację o podłożeniu bomby, organizator wydarzenia zdecydował o ewakuacji. Trwa sprawdzenie pirotechniczne”.

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press