"Antysemicki sabat pod samym Obozem". Policja i urzędnicy byli obojętni - relacja kontrmanifestantów
Grupa osób trzyma banery
Fot. Jakub Porzycki, Agencja Gazeta

„Antysemicki sabat pod samym Obozem”. Policja i urzędnicy byli obojętni – relacja kontrmanifestantów