Asfaltowanie Puszczy Białowieskiej, czyli Lasy Państwowe w akcji
Droga Narewkowska przed remontem (1)
Fot. Lasy Państwowe

Asfaltowanie Puszczy Białowieskiej, czyli Lasy Państwowe w akcji