0:00
0:00

0:00

kobieta z długimi blond włosami na tle orientalnej dekoracji
Agnieszka Kuszewska-Bohnert
Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na Wydziale Studiów Międzynarodowych. Przedmiotem jej badań są stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo w obrębie Azji i Pacyfiku, w tym polityczno-społeczne i gospodarcze problemy Azji Południowej, współczesna historia oraz znaczenie regionu w międzynarodowej polityce.