0:000:00

0:00

Aleksy Wójtowicz
Krytyk i historyk sztuki. Redaktor magazynu „SZUM”.