0:00
Aleksy Wójtowicz
Krytyk i historyk sztuki. Redaktor magazynu „SZUM”.