0:00
0:00

0:00

Alina Czyżewska
Specjalistka od praworządności w szkołach. Interweniuje w sytuacjach nadużywania władzy i przekraczania kompetencji przez osoby pełniące funkcje publiczne i organy władzy, wspiera obywatelki i obywateli, edukuje o demokracji i prawach człowieka, w tym o prawie do informacji. Ujawnia nieprawidłowości i nadużycia organów władzy publicznej, wspiera ujawnianie i zwalczanie przemocy w instytucjach publicznych, w tym: w szkołach, instytucjach kultury, uczelniach teatralnych. Uczy obywatelki i obywateli, jak analizować i rozumieć prawo, jak z niego korzystać, jak reagować w sytuacjach naruszeń naszych praw i wolności przez organy władzy i jak wcielać w życie art. 4 Konstytucji: władza w RP należy do narodu.