0:00
Anastasiia Vorobiova
Anastazja Worobiowa
asystentka naukowa w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w międzynarodowym projekcie badawczym: "The Challenge of Populist Memory Politics for Europe:Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past" (MEMOCRACY). Wcześniej uzyskała tytuł LLM w zakresie międzynarodowego prawa praw człowieka na Uniwersytecie w Lund. Zajmuje się rosyjską politykę edukacyjną z perspektywy międzynarodowego prawa praw człowieka.