0:00
0:00

0:00

Andrzej Kaczyński
Polonista i dziennikarz m.in. „Tygodnika Solidarność” pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego i „Rzeczpospolitej”, w której w 2000 roku opublikował pierwsze teksty prasowe o zbrodniach w Jedwabnem („Całopalenie”, 5 V) i Radziłowie („Nie zabijaj”, 10 VII. Emeryt.