0:00
0:00

0:00

Anna Mirkes-Radziwon
Redaktorka zlikwidowanej w 2022 r. wersji rosyjskiej portalu Culture.pl Instytutu Adama Mickiewicza, przewodnicząca Stowarzyszenia Memoriał Polska, wchodzącego w skład Międzynarodowej Asocjacji Memoriał (MAM), powołanej w Genewie w 2023 r.