0:000:00

0:00

Anna Södersten
Anna Södersten
starsza badaczka w Szwedzkim Instytucie Badań nad Polityką Europejską (SIEPS) w Sztokholmie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie instytucjonalnym i konstytucyjnym Unii Europejskiej. Obroniła doktorat w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, gdzie była też pracownikiem naukowym. Wykładała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Uppsali. Była redaktorką czasopisma naukowego International Journal of Constitutional Law.