Aborcja to nie temat zastępczy. Hitler, Mussolini, Franco – wszyscy byli przeciw aborcji w imię swoich urojonych celów

Służba ofiarowania własnego ciała narodowi, państwu, rasie jest nierozłączną i immanentną cechą każdego totalitarnego ustroju. W podziękowaniu za tę służbę państwo przyznaje ordery. Brak zgody na tę służbę jest karany, czasem nawet śmiercią - pisze Barbara Pomorska