0:00
0:00

0:00

Barbara Wołk
prawniczka, akredytowana asystentka parlamentarna Sylwii Spurek w Parlamencie Europejskim.